Zorgpact gebakjes 2015

Uitnodiging Zorgpact RijnGouwe 2016

U ziet elke dag in de praktijk de grote uitdagingen waar we voor staan. Transitie en transformatie vragen om andere kwaliteiten van medewerkers. Om de actuele ontwikkelingen in zorg en welzijn te ondersteunen, heeft het kabinet het Zorgpact in het leven geroepen. Het is nu tijd om samen stappen te zetten; nieuwe initiatieven te starten en toekomstbestendige plannen binnen onze regio te ontwikkelen.

Presentaties innovaties en initiatieven | Kennisdeling | Enthousiasmeren | Netwerken

Het Zorgpact

Ervaringsdeskundigen vertellen hoe u de samenwerking tussen Onderwijs, Overheid en Organisaties zo vormgeeft dat professionaliteit van de dienstverlening geborgd blijft. U krijgt handvatten aangereikt hoe zelf stappen te zetten in het toekomstgericht opleiden en scholen van professionals. Zo blijft u beschikken over perspectief, de juiste kennis en vaardigheden en wordt een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt gewaarborgd.

Programma

Tijd Onderdeel
15.30 - 16.00 uur Ontvangst
16.00 - 16.15 uur

Opening (plenair)

Hoe kunnen deelnemende organisatie uw inspanningen ondersteunen?

16.15 - 16.45 uur

Marktplaats

Doe inspiratie en kennis op. Wissel ervaringen uit over samenwerkingen in zorg en welzijn en ga met elkaar in dialoog

16.45 - 17.15 uur Eerste ronde workshops in carrouselvorm
17.15 - 18.00 uur Netwerken tijdens een door ons verzorgde lichte maaltijd
18.00 - 18.30 uur Marktplaats
18.30 - 19.00 uur Tweede ronde sessies in carrouselvorm
19.30 - 20.00 uur Inspirerende afsluiting

Meer informatie over het Zorgpact

Wilt u meer informatie over het Zorgpact? Kijk dan op de website van het Zorgpact. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met:

  • Maarten Hüttner van Care2Care: 0182-356035. 

Aanmelden

Leer van elkaar, leg nieuwe verbindingen en draag bij aan de ontwikkeling van een hoge kwaliteit van zorg en welzijn in de regio RijnGouwe die toekomstbestendig is. Deelname is gratis.

Meer informatie over het programma, de workshops en aanmelding vind je op de website van Care2Care.

Na aanmelding ontvangt u het opgaveformulier voor deelname aan de workshop(s).

Samenwerkingspartners

Hogeschool Leiden