Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Over

Thema

Zorg voor de leerling

Elk kind heeft recht op onderwijs dat ruimte biedt voor ontwikkeling. Als het lukt om de bijzondere kwaliteiten van een jongere te zien en te stimuleren leveren we een belangrijke bijdrage aan passend onderwijs. Soms is dat lastig, omdat ons onderwijssysteem niet voor alle leerlingen passend is.

Wat doen we dan? We bieden ondersteuning en proberen problemen te voorkomen, bijvoorbeeld door het inschakelen van een zorgcoördinator of ZAT-team, een decaan of wijkagent. Soms zie je door het woud aan hulpverleningsinstanties en de onderlinge afstemming de leerling niet meer. Hoe kun je dat voorkomen? Wat kun je als docent betekenen voor leerlingen? Deze dag staat in het teken van de zorg voor de leerling of die nu buitengewoon gewoon is of gewoon buitengewoon.

Bekijk het programma
Bekijk het overzicht van de workshops

Heb je vragen?

Neem contact op met:

  • Gemma Vos: Managementondersteuner Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn & Omgangskunde via vos.g@hsleiden.nl