Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Over

Thema

Workshopronde 1

De Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn & Omgangskunde organiseert voor de tweede keer ‘Zorg voor de leerling’, een speciale dag in het teken van de zorg voor de leerling. Bekijk het overzicht van de workshops in ronde 1.

Polarisatie

Door: Karim Amghar – docent Omgangskunde Zadkine & trainer bij WijWijs

Wij-Zij denken. Iets wat in deze tijd heel erg zichtbaar is. Is dit nieuw? Of speelde dit altijd al en is het nu gewoon meer zichtbaar geworden. Studenten versus docenten, moslims versus niet-moslims, burgers versus politiek, 010 versus 020… een opsomming van een aantal vormen van wij-zij denken. Het benoemen van deze vormen van wij-zij denken is eenvoudig. De lijst met vormen van wij-zij denken is oneindig. Maar de dynamiek van polarisatie is niet variabel. De dynamiek is altijd en overal hetzelfde. Wat is die dynamiek? Hoe verhoudt zich dit tot radicalisering? Wat is de werking van zwart-witdenken? Via deze workshop krijg je inzicht in al deze vragen en kun je ervoor zorgen dat je in de klas meer sturing kunt geven aan polarisatie. Sturen naar depolarisatie! Aan het einde van de workshops willen we dat je antwoordt voor jezelf op de volgende stellingen.

Stelling

“Ik weet wat polarisatie en radicalisering is en hoe dit zich tot elkaar verhoudt.”

“Ik vind dat een docent gezondheidszorg en/of omgangskunde ook een expert moet zijn op het gebied van polarisatie & radicalisering.” 

Waakzaam en dienstbaar; ook in de school?

Door: Rene Nieuwenhuizen, schoolagent op het Fioretti College in Hillegom

De (wijk)agent is steeds vaker zichtbaar in de school. Maar voor wie? Wanneer spreek je de agent aan als docent? En wanneer is het noodzaak? En met de tijd waarin we leven; op welke manier kan er met de politie worden samengewerkt om externaliserend en internaliserend (probleem)gedrag van jongeren te signaleren en met hen het gesprek aan te gaan? Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we in op de rol van jouw als docent in het contact met de politie in de school.

Focus-training

Door: Maria Kefayati, docent Entree-opleidingen op ROC Mondriaan

Focus-training is gebaseerd op de Agression Replacement Training (ART) van de stichting Werken met Goldstein. Focus-training is een praktische variant van ART waarbij de jongere (tussen de 12 en 25 jaar oud) met gedragsproblemen centraal staat. Door gebruik te maken van een praktische methodiek worden jongeren geleerd om op adequate wijze leren hoe met hun gedrag om te gaan. Er wordt voornamelijk nadruk gelegd op het reflecteren op het eigen handelen en het verschaffen van inzicht hierin.

Tijdens de workshop krijg je de tools van deze methode aangereikt zodat je het kan toepassen op je werk/stage.

Mensenkennis in de klas

Door: Stefan Stoeken, docent Omgangskunde bij ROC Mondriaan-Naaldwijk

Als leraar moet je niet alleen verstand hebben van je vak, maar ook van je leerlingen. Als je leerlingen wilt beïnvloeden, wilt aansturen en in hun zorg wilt tegemoet komen is het handig om te weten via welke deur je naar binnen kunt. Je kunt op basis van wat je ziet en hoort inschatten wat de leerling nodig heeft en je (zorg) aanpak hierop afstemmen. Door meer met mensenkennis te werken kun je veel (zorg) problemen voorkomen en écht met leerlingen samenwerken.

Deze workshop geeft inzicht in de theorie van Menskennis en geeft praktische handvatten om leerlingen in en buiten het klaslokaal te begeleiden.

Terug naar het programma