Leraar basisonderwijs Pabo Sportklas

Over

Thema

Uit de startblokken: Specialist Sportieve en Gezonde School

Op 20 mei vieren we de start van het traject Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS). We sluiten de pilotfase af en presenteren het traject waarmee leerkrachten zich specialiseren in het bevorderen van een gezonde leefstijl in het basisonderwijs.

Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS)

Vier jaar lang is er door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Inholland, Hogeschool Windesheim, Marnix Academie, Stenden Hogeschool, Hogeschool Leiden en partners uit het werkveld gewerkt aan het ontwikkelen van een curriculum voor het opleiden van Specialisten Sportieve en Gezonde School. Alle Hogescholen kunnen vanaf nu aansluiten met als doel op elke school een Specialist Sportieve en Gezonde School!

Logo's samenwerkingspartners Specialist Sportieve en Gezonde School (SSGS)

Programma en workshops

Tijd Onderdeel
14.30 uur Ontvangst (F0.017)
15.00 - 15.15 uur

Opening  en achtergrond traject SSGS (F0.015)
door projectleider Monique van Ark.

15.20 uur
 • Studenten krijgen een gastcollege van Amika Singh, projectleider SMART MOVES!
 • Vertegenwoordigers van scholen kunnen tussen 15:30 - 16:30 uur aansluiten bij profileringsinformatie over het nascholingstraject.
 • Overige genodigden kunnen drie workshops volgen.
16.45 uur Gezamenlijke afronding (F0.015)
Staatssecretaris Paul Blokhuis reikt tijdens de gezamenlijke afsluiting het eerste certificaat Specialist Sportieve en Gezonde School uit.
17.00 uur Borrel (F0.017)
In deze ruimte kunnen producten van het traject bekeken worden. 

Workshops

 1. In debat over de rol van de Specialist Sportieve en Gezonde School
  Studenten introduceren verschillende prikkelende stellingen die aanzetten tot gesprek over het promoten van een gezonde leefstijl in het basisonderwijs.
 2. Een kijkje in de digitale kennisbasis van de SSGS 
  Deze workshopronde geeft inzicht in de digitale leerpaden die voor de thema's van de Gezonde School zijn ontwikkeld.
 3. Aan de slag met Gezonde School thema’s in een opleidingsdidactisch kader
  Studenten laten de genodigden kennismaken met activerende thema's van de Gezonde School.