Samenwerkende studieverenigingen LIbra, MensSana en SSW en Hogeschool Leiden: organiseren het Symposium Vluchtelingen

Symposium: '#Vluchtelingen, wat vind ik eigenlijk?'

Elke dag is het wel in het nieuws: de stroom vluchtelingen die naar Nederland komt. Iedereen heeft er zo zijn eigen mening over. De één voelt zich bedreigd, een ander heeft het over gelukszoekers of vindt juist dat je alle vluchtelingen moeten helpen. Ook in de politiek heeft iedereen zijn mening.

Wat vind jij?

Wat vind jij eigenlijk over de vluchtelingen die naar Nederland komen? Wat weet je van hen? En heb jij vragen?

Stellingen tijdens Symposium Vluchtelingen

Programma

De studieverenigingen Libra, MensSana en SSW organiseren samen met de hogeschool op woensdag 25 mei het symposium '#Vluchtelingen, wat vind ík eigenlijk?' Tijdens dit symposium krijg je informatie over vluchtelingen en komen voor- en tegenstanders van het huidige beleid aan het woord. Ook zijn er ex-vluchtelingen aanwezig die hun ervaringen met ons willen delen.

Tijd Onderdeel
16.30 - 17.00 Inloop + registratie
17.00 - 17.10 Opening door dagvoorzitter Corine Balder (docent en onderzoeker Hogeschool Leiden)
17.10 - 18.15 De feiten op een rij ondersteund met filmmateriaal van professionals en vluchtelingen. 
18.15 - 18.45 Pauze met broodjes en soep*
18.45 - 19.30 Pitches door voor- en tegenstanders, gevolgd door over de streep: wat vind jij eigenlijk?
19.30 - 19.40 Afsluiting door de dagvoorzitter
19.40 - 20.30 Borrel*

*Tijdens de pauze en de borrel nodigen wij je uit om bij de verschillende standjes langs te gaan voor meer informatie.

Werkgroep vluchtelingen

Dit syposium wordt georganiseerd door:

  • Studievereniging Social Work (SSW)
  • Studievereniging MensSana
  • Studievereniging Libra
  • in samenwerking met medewerkers en studenten van Hogeschool Leiden