Hogeschool Leiden

Over

Thema

Programma Symposium 'Succesvol studeren'

Bekijk het programma van het Symposium 'Succesvol studeren'.

Tijd Onderdeel
09:30 - 10:00 uur Inloop
10:00 - 10:10 uur Opening dagvoorzitter; toelichting op dit symposium | Jaap van der Stel, lector Hogeschool Leiden
10:10 - 10:15 uur Begroeting | Agnita Mur, lid College van Bestuur, Hogeschool Leiden
10:15 - 10:20 uur Waar lopen studenten tegen aan? | Selina Westbroek & Annemarie van der Voort, studenten Sociaal Werk.
10:20 - 11:10 uur Over zelfinzicht en het leerproces van de hbo-student en wat de docent daaraan kan doen | Prof dr. Jelle Jolles, neuropsycholoog, universiteitshoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
11.10 - 11.40 uur Pauze
11:40 - 12:00 uur

Samen concreet aan de slag met de doorstroom vo naar hbo| drs. Henrike Knippenberg, Projectleider samenwerkingsverband “Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo” regio Rijnmond

12:00 - 12:30 uur Het leren van de student centraal bij studiebegeleiding, ervaringen vanuit een nieuw onderwijssysteem | Docent HRM Hendrik Jan Bot & docent-stagiaire Lutz Mischke | Hogeschool Leiden
12:30 - 13:10 uur Lunch
13:10 - 14: 00 uur Een online goal-setting interventie kan HBO studenten helpen hun doelen duidelijk te krijgen en het studiesucces te verhogen. | Prof dr. Michaéla Schippers, hoogleraar Leadership & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam
14:00 - 14:20 uur Oudercontact in het HBO onderwijs: (hoe) is dit zinvol? | Dr. Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap & Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden
14:20 - 14:50 uur Pauze
14:50 - 15:10 uur Harder, better, faster, stronger: studenten onder druk| Jolien Dopmeijer, docent-onderzoeker, Hogeschool Windesheim Zwolle
15:10 - 15:30 uur Werken met studenten aan kritische denkvaardigheden en houding. Impact op hun leerproces | Golda Krijger-Hagen, docent-trainer , Hogeschool Leiden en eigenaar History@work
15:30 - 15:50 uur Discussie met de zaal | o.l.v. Corine Balder, senior-onderzoeker, Hogeschool Leiden
15:50 - 16:00 uur Samenvatting en afsluiting | lector Jaap van der Stel
16:00 - 17:00 uur Borrel

Startpagina succesvol studeren | achtergrondinformatie