Hogeschool Leiden

Over

Thema

Spreker Michaéla Schippers

Een online goal-setting interventie kan HBO studenten helpen hun doelen duidelijk te krijgen en het studiesucces te verhogen

Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is onderzoek gedaan naar een interventie die studenten helpt om hun eigen (levens)doelen te stellen. Hierdoor is naast het welbevinden van de studenten het studiesucces flink verhoogd en de uitval fors verminderd, met name van mannelijke studenten en studenten met een migrantenachtergrond. Inmiddels hebben bijna 10.000 studenten deelgenomen en is veel ervaring opgedaan met deze interventie. Het idee is om de komende jaren deze interventie in te zetten in het HBO onderwijs.

Prof dr. Michaéla Schippers, hoogleraar Leadership & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam