Hogeschool Leiden

Over

Thema

Spreker Jolien Dopmeijer

Harder, better, faster, stronger: studenten onder druk

De balans vinden tussen zelfontplooiing enerzijds en de noodzakelijke aanpassing aan de omstandigheden binnen het onderwijs is voor veel studenten een grote opgave. Niet zelden leidt deze disbalans tot psychische problemen en daarmee studieproblemen. In deze presentatie wordt een indicatie gegeven van de aard en omvang van de psychische problemen van studenten en de waarschijnlijke oorzaken daarvan evenals beïnvloedende factoren zoals het studieklimaat. De verschillende kansen en ontwikkelingen in eigen land komen aan bod alsmede de toonaangevende voorbeelden in het buitenland, zoals België, Engeland, Amerika en Canada. Wat kunnen wij leren van hun voorbeelden om te komen tot een integrale aanpak waarmee we studentenwelzijn in het hoger onderwijs kunnen bevorderen?

Jolien Dopmeijer, docent-onderzoeker, Hogeschool Windesheim Zwolle