Hogeschool Leiden

Over

Thema

Spreker Jelle Jolles

Over zelfinzicht en het leerproces van de hbo-student en wat de docent daaraan kan doen

De adolescent is ‘werk in uitvoering’ tot ver na het twintigste jaar. Ook studenten in het hoger onderwijs hebben nog veel kennis en ervaringen op te doen. Veel van hun neuropsychologische vaardigheden zijn nog volop in ontwikkeling. Veel studenten presteren veel minder goed dan waartoe ze intellectueel in staat zijn. Dat komt omdat hun zelfinzicht en zelfregulatie en verwante functies nog niet optimaal ontwikkeld zijn. De docent in het ho heeft een belangrijke taak in het verzorgen van de randvoorwaarden waarbinnen de student juist beter kan worden in deze en in andere 'executieve functies’. Daarover en over ‘sturing en inspiratie’ gaat deze voordracht. 

Prof dr. Jelle Jolles, neuropsycholoog, universiteitshoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam