Hogeschool Leiden

Symposium 'Succesvol studeren'

Hoe stimuleer je studiesucces in het hbo?

Te veel studenten breken hun studie af en lopen vertraging op. Hoe kan dat en is het te beïnvloeden? Tijdens het symposium gaan we hierop in, binnen de context van de dynamiek van het onderwijs en op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

Bekijk het programma

Inhoud van het symposium

De rol van de docent in de dynamiek van onderwijsvernieuwing

Beroepsonderwijs is altijd in beweging. De kwalificaties veranderen en de eisen gaan telkens omhoog. Docenten bedenken nieuwe onderwijsvormen en nieuwe generaties studenten hebben weer andere mogelijkheden en wensen. En niet in de laatste plaats: beroepen veranderen continu, in overeenstemming met de maatschappelijke dynamiek. Leren leren, als vaardigheid én als intrinsieke behoefte wordt voor alle betrokkenen steeds belangrijker. Wat je nu kunt is straks wellicht niet meer nodig of zelfs achterhaald.

Lees meer over het Symposium 'Succesvol studeren'

Aanmelden en kosten

Het symposium is met name bedoeld voor docenten in het hbo. Andere geïnteresseerden zijn echter ook van harte welkom. De kosten voor deelname aan het symposium bedragen 125 euro*.

Meld je aan voor het Symposium 'Succesvol studeren'

* Voor medewerkers van Hogeschool Leiden is deelname kosteloos. Ben je medewerker van Hogeschool Leiden meld je aan via het aanmeldformulier voor medewerkers.

Vragen?

Met vragen of voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique Terwindt via terwindt.m@hsleiden.nl.