Hogeschool Leiden

Over

Thema

Spreker Henrike Knippenberg

Samen concreet aan de slag met de doorstroom vo naar hbo

Om de uitval te reduceren en de student op de juiste plek te krijgen heeft de Hogeschool Rotterdam samen met vo, mbo en andere hbo-instellingen diverse activiteiten opgezet. Sinds 2014 bestaat een samenwerkingsverband met de Rotterdamse hbo-instellingen en 51 vo-scholen waarbinnen gezamenlijke activiteiten en instrumenten zijn ontwikkeld die de aansluiting vo-hbo moeten verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het LOB-cv, De Rotterdamse Business Case, een gezamenlijk ontwikkeld taalbeleid en een leernetwerk rondom hbo-vaardigheden. Projectleider Henrike Knippenberg vertelt meer over deze activiteiten en de kansen en uitdagingen die zij hebben ervaringen binnen dit proces.

Drs. Henrike Knippenberg, Projectleider samenwerkingsverband “Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo” regio Rijnmond