Hogeschool Leiden

Over

Thema

Spreker Golda Krijger-Hagen

Werken met studenten aan kritische denkvaardigheden en houding. Impact op hun leerproces

De student als ongelovige Thomas. Kritisch denken als vak. Hoe werk je met studenten aan hun kritische houding en hoe stimuleer je de kritische denkvaardigheden? Een korte toelichting van de opzet van de module: ‘Kritisch denken’. Wat zijn de resultaten en wat is de impact van kritisch denken op het leerproces van de student?

Golda Krijger-Hagen, docent-trainer , Hogeschool Leiden en eigenaar History@work