Hogeschool Leiden

Over

Thema

Achtergrondinformatie Symposium 'Succesvol studeren'

Het hoger beroepsonderwijs staat voor drie opgaven:

  1. In gang zetten van onderwijsvernieuwing die erop gericht is het zelfsturend, zelflerend en zelfreflecterend vermogen van studenten te bevorderen én te benutten voor betere leerprestaties. Docenten hebben hierin een belangrijke rol als facilitator (of coach).
  2. Het ondersteunen van studenten (en docenten) die niet of nog niet goed in staat zijn deze transitie mee te maken die een (nog) hoger beroep doet op allerlei vormen van zelfgestuurde activiteit.
  3. Het ondersteunen van studenten die meer in het algemeen onvoldoende (persoonlijke en sociale) competenties hebben om zichzelf en hun omgeving te reguleren. 

Het symposium biedt inzicht én praktische handvatten 
De docenten krijgen op dit symposium inzicht in hoe het studiesucces van hbo-studenten gestimuleerd kan worden aan de hand van inzichten in hun leerproces, in wat bijvoorbeeld mogelijk is gezien de rijping van hun hersenen. Daarnaast wordt ingegaan op wat docenten kunnen doen om studenten te leren leren en hun doelen leren te ontdekken. In het symposium wordt geprobeerd antwoorden te krijgen op de volgende vragen:

  • Wat mogen hbo-docenten verwachten van hun studenten in jaren 1-4 ten aanzien van inzicht in hun eigen leerproces?
  • Op welke manier wordt in de gezamenlijke trajecten tussen het vo en hbo al rekening gehouden met hoe studenten inzicht hebben in hun eigen leerproces?
  • Hoe worden hbo-studenten en -docenten begeleid in het nieuwe onderwijssysteem waarin het leren leren van studenten centraal staat?
  • Hoe kan een hbo-docent studenten zo stimuleren dat zij doelen in zichzelf leren ontdekken?
  • Oudercontact in het hbo-onderwijs: (hoe) is dit zinvol?
  • Hoe krijgen studenten met psychosociale problemen inzicht in hun eigen leerproces?
  • Welke creatieve manieren zijn er om studenten meer inzicht te laten krijgen in hun eigen leerproces?

Startpagina succesvol studeren | programma