Hogeschool Leiden

Over

Thema

Petra van Nierop

Hogeschool Leiden

Na het behalen van mijn diploma fysiotherapie aan het Academisch Ziekenhuis in Leiden (1981) ben ik als algemeen fysiotherapeut gestart in de Haagse regio met specifieke belangstelling voor spanning gerelateerde klachten. In de periode, waarin mijn beide kinderen zijn geboren, is mijn specifieke aandacht voor bekken- en bekkenbodem-problematiek ontstaan. Zo ben ik geregistreerd Master bekkenfysiotherapeut geworden.

Sinds 2014 werk in onze praktijk Fysio Team Voorburg (met praktijkmaat Harald van Schuppen) waar - naast een grote poot bekkenfysiotherapie - een team van fysiotherapeuten werkzaam is met diverse specialisaties die ook kunnen ondersteunen bij de behandeling van bekken- en bekkenbodemklachten. 

Als bekkenfysiotherapeut behandel ik vrouwen en mannen met klachten van bekkenbodem en bekken. Ook begeleiding van zwangerschap behoort tot het werkterrein van de bekkenfysiotherapeut. Het werken met deze patiëntengroep stelt mij in de gelegenheid om behandelaspecten als communicatie, informatieoverdracht en coaching ten volle te benutten. Bekkenfysiotherapie is voor mij het vakgebied waarin ik mijn kennis en ervaring in de fysiotherapie in de volle breedte kan benutten op een gelokaliseerd gebied van het lichaam, terwijl steeds de mens als geheel wordt benaderd. Bekkenfysiotherapie is mijn passie. 

Al snel na de Opleiding Fysiotherapie ontdekte ik dat ik niet alleen veel plezier had in het vergaren van kennis, maar ook in het delen en overdragen ervan aan anderen. Toen al ben ik gestart met het geven van diverse cursussen over hyperventilatie, rugklachten, zwangerschapsbegeleiding en urineverlies. In de afgelopen jaren ben ik als docent verbonden geweest aan verschillende opleidingen (o.a. Opleiding Bekkenfysiotherapie SOMT en Nederlands Paramedisch Instituut). Ook binnen de Opleiding Fysiotherapie Leiden heb ik een aantal jaren met veel plezier mogen bijdragen aan de Minor Verbijzonderingen. 

Binnen het bestuur van de Nederlands Vereniging voor Bekkenfysiotherapie heb ik vanuit de portefeuille Kwaliteit en Scholing de kans gekregen om op landelijk niveau een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en positionering van de bekkenfysiotherapie, onder andere in de ontwikkeling van diverse richtlijnen. Het Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie, dat bestaat uit een digitale vragenlijst en consult bekkenfysiotherapie, is mede door mij geïnitieerd en samen met een werkgroep uitgewerkt tot een inmiddels landelijk geïmplementeerd product (2021) (bekkenbodemcheck.nl).

Het boek Diagnostiek in de Bekkenfysiotherapie (2013) heb ik geschreven in samenwerking met diverse collega’s bekkenfysiotherapie. Naast de functie als leerboek diagnostisch handelen op de opleiding bekkenfysiotherapie, is het boek ook bedoeld om samenwerkende disciplines te laten zien wat de diagnostische mogelijkheden zijn van de bekkenfysiotherapeut (BSL Shop | Diagnostiek in de bekkenfysiotherapie). 

De meest recente manier om kennis te delen met geïnteresseerden is via Youtube filmpjes (2021). In samenwerking met Bekkenbodem4All, de patiëntenvereniging voor bekkenbodem- klachten, heb ik 15 instructiefilmpjes mogen ontwerpen en uitwerken, waarin diverse onderwerpen worden belicht, zoals bekkenbodem, verkenoefeningen, plas- en poepinstructies. Hierdoor wordt de informatie over bekkenbodemklachten toegankelijker voor de leek of patiënt.  

''Een leven lang leren betekent voor mij: kennis vergaren – kennis delen – kennis overdragen''.