Hogeschool Leiden

Over

Thema

Arlette Hesselink

Arlette Hesselink - Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg - Hogeschool Leiden

Sinds 2015 werk ik als docentonderzoeker bij het lectoraat Eigen regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, de bachelor opleiding fysiotherapie en de master Wijkgerichte Beweegzorg van Hogeschool Leiden. Na mijn opleiding gezondheidswetenschappen en een zeer kwantitatief promotieonderzoek, ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in kwalitatief, actie- en ontwerpgericht onderzoek. Co-creatie met de eindgebruikers en de meerwaarde van het inzetten van alternatieve werkvormen bij onderzoek spelen daarbinnen een belangrijke rol. De thema’s waar ik me vooral mee bezig houdt zijn preventie, wijkgericht werken, gedragsverandering, zelfmanagement(ondersteuning), eigen regie en zorgtechnologie.