Hogeschool Leiden

Onderwijspedagogisch onderzoek in hoger onderwijs

Tweede bijeenkomst van het Onderzoeksplatform Opleiden Professionals

Met deze tweede platformbijeenkomst willen we het platform inhoudelijk versterken. Via workshops naar aanleiding van lopend of recent afgerond onderzoek. wisselen we ideeën uit en identificeren we(sub)thema’s, Daarnaast leren we elkaar (beter) kennen.

Workshops

Om het netwerken en inhoudelijk overleg met elkaar centraal te plaatsen, stappen we af van de klassieke invullingen van congressen en hebben we geen sprekers op het programma. We richten ons op workshops van leden van het platform (duur: 45 à 60 minuten) die een forum bieden waar uitgebreider en diepgaander rond een thema kan gewerkt worden.

Bekijk het overzicht

Programma

10.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.15 uur: Opening en inleiding
10.30 uur: 2 workshops
12.00 uur: Lunch
13.00 uur: 2 workshops
15.30 uur: Vergadering/overleg over opzet werkgemeenschap met borrel
16.30 uur: Einde programma

Doel, publiek en doelstelling

Het platform wil vooral onderzoekers samenbrengen om kennis en kunde, methoden, theorieën en inzichten uit te wisselen met betrekking tot de studie van professionals, professionaliteit, professionele ontwikkeling, professionalisering en professionele identiteit. De focus ligt daarbij op leer- en opleidingsprocessen in het kader van het hoger beroepsonderwijs/hoger professioneel onderwijs. Het netwerk staat open voor alle onderzoekers en docenten actief in het professioneel gericht hoger onderwijs, aarzel dus zeker niet om collega’s op de hoogte te brengen en uit te nodigen.

Aanmelden

Meld je aan voor onderwijspedagogisch onderzoek in hoger onderwijs