Hogeschool Leiden

Over

Thema

Onderwijscafé StartKlaar!

Na ruim een half jaar StartKlaar! is het tijd voor een tussenstand. Wat is er gebeurd op het gebied van begeleiding van startende leraren? Tijdens het Onderwijscafé op donderdag 16 november is er ruimte voor inspiratie, ontmoeting en uitwisseling.

Programma

Tijd Onderwerp
16.30 uur Inloop
16.40 uur Intro StartKlaar!
16.50 uur Inleiding door Jeroen Onstenk, lector Pedagogisch-Didactisch Handelen InHolland, gericht op de duurzame professionalisering van aanstaande, beginnende en zittende leraren
17.30 uur Informele uitwisseling tijdens eenvoudige maaltijd
18.00 uur

Startblokken | Elk startblok bestaat uit een praktisch product of een activiteit, gericht op de begeleiding van startende leraren.

  • Ontwerpatelier StartKlaar! Over het ontwerpen van een schoolspecifiek begeleidingsplan
  • Coachvaardigheden voor coaches van startende leraren binnen StartKlaar!
  • De Gelukkige Klas, het bovenschoolse intervisieprogramma voor startende leraren bij Lucas Onderwijs
18.50 uur Afsluiting