Hogeschool Leiden

Over

Thema

Masterclass 'Omgaan met ethische dilemma’s in de wijk'

Ethiek is aan de orde van alledag in de wijk. In allerlei cliëntsituaties krijg je te maken met zeer uiteenlopende ethische dilemma’s. Het kan jou en je team hoofdbrekers bezorgen omdat de waarden van verschillende betrokkenen zo kunnen botsen. Het is dan fijn als je op een gestructureerde, systematische en efficiënte wijze aan de slag kan met het bespreken van het ethische dilemma. Niet om de oplossing van een probleem te vinden, maar om er beter vanuit hetzelfde ethische perspectief als team naar te kunnen kijken. 

Voor deze masterclass is accreditatie aangevraagd.

Doel masterclass

De masterclass ‘Omgaan met ethische dilemma’s in de wijk ‘ draagt bij aan een betere kennisbasis met betrekking tot ethische begrippen en het (leren) denken vanuit een ethisch perspectief. De masterclass geeft tevens handvatten over hoe je ondanks hoge werkdruk toch kort en goed een ethisch dilemma uiteen kan rafelen met je team. 

Voor wie

  • Wijkverpleegkundigen
  • Studenten verpleegkunde
  • Docenten van Hogeschool Leiden

Programma

Deze vijfde masterclass wordt verzorgd door Govert-Jan de Vrieze, docent Verpleegkunde van Hogeschool Leiden. De masterclass bestaat uit een interactief plenair deel waarbij ethische begrippen worden verkend en toegelicht en een gedeelte waarbij je in kleine groepen aan de slag gaat met de aangereikte methodiek. 

Aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Heb je vragen? Neem dan contact op met Jetty van Kats via kats.van.j@hsleiden.nl.