Leraar basisonderwijs kleine tafel

Workshops onderwijscafé

Op donderdag 4 februari staat het Leids onderwijscafé in het teken van 'Ervaren verwonderen en waarnemen'. Tijdens drie workshops wordt dit thema vanuit drie verschillende invalshoeken belicht.

Workshop 1: Het belang van waarnemen en communiceren

Lokaal: D2.056
Gegeven door: Marcel Looman, Vrijeschool Pabo.

Een workshop over het ontwikkelen van het zintuiglijk waarnemingsvermogen en de communicatievaardigheid van leerlingen.

Het ontwikkelen van de zintuigen en het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden is van essentieel belang voor iedereen. In deze workshop worden de zintuigen ingezet om tot denken en oordelen te komen. Je ervaart zelf door middel van een werkvorm hoe het is om de zintuigen te gebruiken, gekoppeld aan sociale interactie en mondelinge taalvaardigheid.

We bespreken de pedagogisch-didactische waarde van het gebruik van de zintuigen om tot verwondering, verbinding en inzicht te komen. Verwondering en verbinding zijn niet alleen uitgangspunten bij de de didactiek van het natuuronderwijs, maar toepasbaar in een bredere context. Wat je in deze workshop leert kun je de volgende dag direct toepassen in de klas!

Workshop 2: Waarnemen & voor waar (durven) nemen

Lokaal: D2.055
Gegeven door: Dr. Dieuwke Hovinga, Hogeschool Leiden

Een workshop over spelobservatie en het realiseren van een krachtige spelomgeving.

Waarnemen…. hoe doen we dat eigenlijk en welke ideeën hebben we daarbij? In deze workshop staan we spelenderwijs stil bij de volgende vragen: hoe nemen we waar? Wat zien we dan eigenlijk? Hoe gebruiken we deze informatie?

Vervolgens word je meegenomen in een aantal spelobservaties van jonge kinderen op het plein. We dompelen ons onder in hun spel. We kruipen in de huid van de spelende kinderen. We kijken mee door hun ogen en leven ons in. Door zo goed te kijken wordt duidelijk wat kinderen bedoelen met hun spel. Deze informatie zal ons als leerkrachten gaan helpen. Het geeft heel concreet informatie over wat wenselijk is voor dit kind of deze groep kinderen. Als je daar je handelen op weet af te stemmen, kun je de ontwikkeling van kinderen een krachtige impuls geven.

De workshop is heel praktisch; je wordt uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan en je krijgt voorbeelden van hoe je dit in je eigen klas kan doen.

Workshop 3: Observaties aan een levend dier

Lokaal: D2.026
Gegeven door: Dr. Mart Ottenheim, Pabo Hogeschool Leiden

Een workshop over verwondering, verbinding en nieuwsgierigheid opwekken met een levend dier in de klas.

Werken met een levend dier in de klas is spectaculair en een uitstekende manier om leerlingen in hun waarnemingsvermogen te trainen, om te werken aan mondelinge taalvaardigheid en tegelijkertijd een positieve houding bij de leerlingen te ontwikkelen ten opzichte van dieren en de natuur in het algemeen.

In deze workshop krijg je specifieke didactische handvatten voor het werken met een levend dier in de klas. Verder staan het wekken van verwondering, het stellen van vragen en de emotionele verbinding die de leerlingen met het dier kunnen aangaan centraal in relatie tot de onderliggende didactiek van natuurbeleving. Natuurbeleving is de didactiek die beoogt een positieve en zorgvuldige grondhouding ten aanzien van de omgeving aan te brengen zoals gevat in kerndoel 39: milieueducatie.

Ook in deze workshop gaat het om houdingsaspecten en dus minder meetbare onderwijsopbrengsten. Hopelijk sta je na deze workshop te popelen om aan de slag te gaan met een levend dier in de klas of om de leerlingen naar buiten mee te nemen!

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor het onderwijscafé via ons digitale aanmeldformulier. Deelname is kosteloos.

Terug naar het programmaoverzicht