Leraar basisonderwijs kleine tafel

Over

Thema

Workshops onderwijscafé

Op donderdag 12 november staat het Leids onderwijscafé in het teken van Kijken naar de kinderen achter de toetsresultaten. Tijdens drie workshops wordt dit thema vanuit drie verschillende invalshoeken belicht.

Terug naar het programmaoverzicht

Workshop 1: Deze tekst kan nog wel wat beter (D2.026)

Door: Monica Koster, Rijksuniversiteit Utrecht, Renske Bouwer, Rijksuniversiteit Utrecht, Marja van den Hurk, pabo Hogeschool Leiden.

Wat is nu eigenlijk een goede tekst? Hoe leg je uit wat een tekst beter maakt? Hoe zorg je ervoor dat de leerling iets leert voor een volgende schrijfopdracht? En hoe formuleer je de feedback zo dat een leerling hier echt iets mee gaat doen?

Om goed teksten te leren schrijven heeft een leerling behoefte aan directe instructie en oefening. Om leerkrachten hierbij te ondersteunen heeft de universiteit Utrecht een lesmethode ontwikkeld: Tekster. Deze lesmethode is inmiddels twee keer grootschalig getest in 124 schoolklassen met in totaal 2790 leerlingen uit groep 6 tot en met 8, verspreid door heel Nederland. De eerste resultaten laten zien dat Tekster effectief is: na twee maanden onderwijs met Tekster boeken leerlingen een gemiddelde vooruitgang van maar liefst een half leerjaar.

Een van de effectieve componenten in deze lesmethode is het monitoren van de schrijfprestaties van leerlingen en het geven van gerichte feedback. Maar goede feedback geven is nog geen sinecure.

In onze workshop beantwoorden we bovenstaande vragen. We bekijken en bespreken effectieve en minder effectieve vormen van feedback en oefenen hoe feedback beter afgestemd kan worden op de behoefte van een individuele leerling. Hiervoor maken we gebruik van beoordelingsschalen met voorbeeldteksten, waarmee de schrijfontwikkeling van leerlingen beter zichtbaar wordt. Wat je in deze workshop leert kun je de volgende dag direct toepassen in de klas om je leerlingen te helpen betere teksten te schrijven!

Meer informatie over de lesmethode vind je op www.tekster.nl.

Workshop 2 - Kijken naar kinderen (D2.055)           

Door: Belinda Terlouw, opleider en begeleider van scholen bij het reken-wiskundeonderwijs, Jacqueline Blok, pabo Hogeschool Leiden.

 Een half jaar nadat de methodiek ‘Kijken naar Kinderen’ werd ingezet, hadden de leerlingen twee jaar onderwijstijd van rekenen ingehaald. De leerlingen uit groep 6 konden zelf vertellen hoe dat kwam: de juf was niet meer zo moe tijdens de rekenles. Waren de kinderen dan ineens zo slim geworden? “Nee, de juf weet nu veel beter wat we wel kunnen en wat we niet kunnen. En dan hoeven we ook niet zoveel vragen te stellen!”

Deze leerkracht had zich ontwikkeld in het kijken naar kinderen. Om opbrengstgericht te werken, is het namelijk belangrijk te zien wat de rekenbehoeften van het kind zijn. Al kijkend naar het kind, ziet de leraar tevens het effect van zijn eigen leerkrachtgedrag. Wanneer hij weet te duiden wat hij ziet, kan hij dat gedrag met de kennis van zaken aanpassen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Toetsresultaten alleen zeggen immers lang niet alles over het kind. Een ander belangrijk aspect bij het duiden van de waarnemingen is kennis van rekendomeinen en leerlijnen. Deze workshop biedt een duidelijke koppeling tussen deze domeinen en leerlijnen met de praktijk.

Workshop 3 - Toetsen en dan...(D2.056)

Door: Jeroen van Tongeren, Onderwijsadviseur, Gemma Matthiesen, leerkracht Albert Schweitzerschool en specialist opbrengstgericht werken Meer Primair, Titia Korenhoff, deelprojectleider Samen Opleiden en directeur Albert Schweitzerschool Meer Primair

We nemen toetsen af, maar hoe kunnen we die toetsgegevens gebruiken? Toetsendata alleen blijken niet altijd voldoende om aan te sluiten bij de onderwijs- en ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen. Welke instrumenten en leerkrachtvaardigheden hebben we nog meer nodig om de leerlingen tot  topprestaties te laten komen? Bij opbrengstgericht werken spelen leerkrachtvaardigheden een grote rol. Het zijn tenslotte de leerkrachten die de toename van de resultaten van leerlingen moeten realiseren. In de eerste plaats zijn dat basisvaardigheden, zoals pedagogisch en didactisch handelen en doelmatig klassenmanagement. Daarnaast zijn ook andere competenties onmisbaar bij opbrengstgericht werken. Voorbeelden daarvan zijn kwaliteitsgerichtheid, resultaatgerichtheid en het vermogen om goede doelen te stellen.

Tijdens deze interactieve lezing gaan we hier vanuit verschillende perspectieven verder op in. We laten zien welke instrumenten we nodig hebben om de leerlingen tot topprestaties te laten komen

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor het onderwijscafé via ons digitale aanmeldformulier. Deelname is kosteloos.

Terug naar het programmaoverzicht