Nacht van de Leraar 2019

Over

Thema

Inhoudelijk programma Nacht van de Leraar 2019

Bekijk het inhoudelijk programma van de Nacht van de Leraar 2019.

Programmalijn 1: Energie vanuit je Hart Programmalijn 1: Energie vanuit je Hart

Ronde 1

1. Werken vanuit talent in je klas 
Barbara Janssens, teamleider PO (Ambulante Educatieve Dienst/Leidse Aanpak)
Wat gebeurt er als je studenten/leerlingen laat ontwikkelen vanuit talent? Wat doet dit met de manier van leren? Barbara Janssens neemt je mee in de manier van lesgeven vanuit de ‘talentgerichte aanpak’. Wat houdt het precies in en welke methodes kan je direct inzetten in je klas? 

2. Welk ontwikkelpad bewandel jij?
Linda Medendorp, projectleider platform samen opleiden & professionaliseren mbo (MBO Raad)
Het beroep docent binnen het mbo is rijk en gevarieerd. Hoe ontwikkel je je daarbinnen als docent? Op een interactieve manier neemt Linda Medendorp je mee in het ontwikkelpad en de rijkheid van het beroep.

3. De brug tussen de wetenschap en de school
Hannah Bijlsma, Roswitha de Boer en Simone Rijksen, leerkrachten en onderzoekers (Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB)
Hoe kunnen academische leerkrachten zó ingezet worden, dat zijn/haar vaardigheden en kwaliteiten optimaal kunnen bijdragen aan het onderwijs? Hoe slaan we een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de school? Ontdek de meerwaarde van academische leerkrachten voor je klas, team, school en bestuur. Hierover gaan Hannah, Roswitha en Simone graag met je in gesprek.

4. Actieve lessen: energie terug in de klas!
Stefan Stoeken, docent en trainer (2KNOWHOW)
Hoe zorg je ervoor dat leerlingen betrokken blijven bij je les? Hoe ontwerp je positieve lessen met meer effect? Hoe haal je het beste uit jezelf en de leerling? Laat je in deze workshop inspireren door Stefan, trainer bij 2KNOWHOW, auteurs van het Groot werkvormenboek, en ga naar huis met nieuwe ideeën, werkvormen en panklare suggesties om de volgende dag toe te passen in je les.

5. Ambities en Leiderschap vanuit energie
Marco Snoek, lector (Hogeschool Amsterdam/Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding)
Hoe geeft onderwijs je energie? Welke mogelijkheden geeft dit voor jouw ambities in je loopbaan? En hoe kan dit bijdragen aan een nieuw beeld over leiderschap binnen de school? Marco Snoek laat zien onder welke voorwaarden je enthousiasme in kan blijven zetten als docent.

Ronde 2

1. Ambities en Leiderschap vanuit energie
Marco Snoek, lector (Hogeschool Amsterdam/Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding)
Hoe geeft onderwijs je energie? Welke mogelijkheden geeft dit voor jouw ambities in je loopbaan? En hoe kan dit bijdragen aan een nieuw beeld over leiderschap binnen de school? Marco Snoek laat zien onder welke voorwaarden je enthousiasme in kan blijven zetten als docent.

2. Leerlingen een sterk fundament meegeven met Mindfulness
Jeanne Goossens en Cecile van Eekelen, eigenaren Mindful Onderwijs
In de hectische wereld waarin we leven wordt ‘mentale hygiëne’ als een vast onderdeel van het curriculum een steeds reëlere gedachte. Jeanne en Cecile laten zien hoe je mindfulness praktisch kan inzetten in je klas en wat dit oplevert. 

3. Laat je stem horen!
Anaïs Besemer, orthopedagoog, onderwijsinspirator en trainer jonge kind
In deze zangworkshop ga je aan de slag met jouw lichaam als instrument: hoe kun je het inzetten om meer impact te maken in je dagelijkse functioneren als leerkracht? 75% van onze communicatie gaat immers non-verbaal! Op een speelse en muzikale wijze onderzoeken we daarom vragen als 'wie ben jij?’, ‘waar sta jij voor?’ en ‘hoe laat je jezelf zien?’. Met verrassende inzichten en hoofd-hart-handen meer in verbinding ga je de deur uit.  

4. Anders en innovatief professionaliseren
Myra Warmer, docent/opleidingscoördinator, en Sofie van Rijn, beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit (Leiden Education Fieldlab (het LEF)
Hoe kunnen we anders professionaliseren? Een essentiële vraag in ons onderwijs. Door middel van verschillende werkvormen staan we stil bij deze vraag en gaan we samen op zoek naar een breder palet aan antwoorden. Door de ervaringsgerichte aanpak kun je de opgedane werkvormen gelijk toepassen in je eigen praktijk.

5. Job Crafting in het Onderwijs
Tomer Kedar en Samantha van der Plas (Tomer Kedar Training & Advies)
Als je je als docent goed en vrij voelt en het idee hebt dat jij de regie voert over je werk (in plaats van andersom), dan ontwerp je het mooiste onderwijs en geef je het beste les. Tomer en Samantha verklappen één job crafting strategie die je direct in praktijk kan brengen om met meer energie en plezier aan het werk te zijn.

Programmalijn 2: Energie vanuit Verbinding Programmalijn 2: Energie vanuit Verbinding

Ronde 1

1. Toetsen, van energielek naar energieknaller!
Dominique Sluijsman, lector professioneel beoordelen (Zuyd Hogeschool)
Toetsen, we kennen ze allemaal! Het levert vaak een hoop stress en onzekerheid op. Maar hoe kan je dit kantelen en ervoor zorgen dat een toets juist energie oplevert? Dominique geeft je een integraal perspectief op de functie van toetsen en handzame suggesties voor aanpassingen in jouw toetspraktijk.

2. De student aan zet!
Leny Baas, adviseur studentparticipatie, en Kirsten van der Meer en Verena Valkenburg, pas afgestudeerd (Hogeschool Leiden)
Wat gebeurt er met het eigenaarschap van studenten als je hen ruimte biedt? Wat doet dit met de groei als persoon en als professional? Een interactieve workshop waarin we samen ontdekken hoe we studenten een grotere en actievere rol kunnen geven in de vormgeving van hun eigen leertraject. 

3. De hybride docent als verbinding!
Kees van der Velden en Marius Bilkes, initiatiefnemers Expertisecentrum Hybride Docent
Hybride docenten combineren een baan als leraar met ander werk, binnen of buiten het onderwijs. Dit biedt kansen om nieuwe verbindingen te leggen: tussen scholen of met wetenschap en bedrijfsleven. Wat is er nodig om deze kansen te verzilveren? Hoe moeten hybride docenten gepositioneerd worden? En wat kun jij hier aan bijdragen? Denk mee over de do’s en don’ts en de mogelijkheden die jij ziet bij jouw organisatie.

4. Buitenschools leren: het kind in beweging!
Laura van der Hulst, coördinator domein school & alumni (JESRijnland)
JESRijnland neemt je mee in het (nut van) buitenschools leren waarbij kinderen uit kwetsbare gezinssituaties hun grenzeloze interesse en energie kunnen inzetten op het beter begrijpen van de wereld om hen heen. Ze werken daarbij nauw samen met Rijksmuseum Boerhaave om de uitvoering en ontwikkeling van het aanbod goed af te stemmen op hun wensen. 

5. Levensecht leren: gespreksvaardigheden door middel van regietheater
Marleine Verbeek en Clara van den Boom, trainers/trainingsacteurs (BoomBeek Trainingen)
Het gevoel geen ‘echt’ contact te hebben met de leerling waardoor je geen grip hebt op de situatie. Niet achter het gedrag of de houding van de leerling kunnen kijken. Herken je dit? Professionele gespreksvoering vraagt veel inlevingsvermogen, flexibiliteit en vastberadenheid. Door middel van regietheater en verschillende werkvormen ga je naar huis met een lach op je gezicht en nieuwe inzichten over je eigen houding en gedrag. Je hebt ook de kans om je eigen casuïstiek uit te werken met een acteur.

6. Patisserie en werk in gezonde balans
Danny Sutterland, eigenaar Bankpret en mbo-docent patisserie, en beleidsmedewerker van het ministerie van OCW
Aan de slag met Patisserie! Maar wat stop jij erin? Suiker of zoetstof, roomboter of olie? Het gesprek met medewerkers van het ministerie van OCW over hoe leraren energie kunnen halen uit onderwijsvernieuwing en -verbetering gaat hand-in-hand met de bewustwording van je keuzes in een gezonde balans.

Ronde 2

1. Patisserie en werk in gezonde balans
Danny Sutterland, eigenaar Bankpret en mbo-docent patisserie, en beleidsmedewerker van het ministerie van OCW
Aan de slag met Patisserie! Maar wat stop jij erin? Suiker of zoetstof, roomboter of olie? Het gesprek met medewerkers van het ministerie van OCW over hoe leraren energie kunnen halen uit onderwijsvernieuwing en -verbetering gaat hand-in-hand met de bewustwording van je keuzes in een gezonde balans. 

2. Workshop! ‘We own the School’
Freek Wevers, begeleider bij onderwijsvernieuwing (We Own The School i.s.m. VO-raad)
Hoe ziet eigenaarschap van het leerproces door je leerlingen er op dit moment uit? En hoe ziet ons ideaalplaatje voor de toekomst eruit? Freek neemt je mee in een bijzondere manier van gespreksvoering. De deur uit vol verbinding, inspiratie en ontwikkeling.

3. Citizen Science met de natuur in je buurt!
Jeroen van der Brugge, inhoudsontwikkelaar educatie, en Yuri Matteman, hoofd educatieve ontwikkeling (Naturalis Biodiversity Center)
Wist je dat paardenbloemen zich aanpassen aan de stad? En kan jij verschillende soorten hommels herkennen? Jeroen en Yuri laten zien hoe je als docent onderzoeksactiviteiten kan inzetten in de klas en wat de Citizen Science-projecten van Naturalis daarbij te bieden hebben.

4. Dilemma’s in de klas: Regisseurs gezocht!
Job Tamminga, zorgethicus (Garage2020), en Anna Reints, programmaleider (Het LEF)
Handelingsverlegenheid in het onderwijs? Ga niet opzoek naar de oplossing, maar maak er een dilemma van! In deze workshop toveren we lastige situaties in de klas om tot luchtige dilemma’s. Komt tot de kern en creëer een hulpmiddel voor perspectiefwisseling in de klas!

5. Welke kennis heb je nodig voor energiek onderwijs?
Sander Dankelman, lid Onderzoeksbende (PO Raad)
Wetenschappelijk onderzoek kan helpen om onderwijskundige beslissingen ‘evidence-informed’ te onderbouwen. Het helpt als we onderzoekers kunnen laten weten wat onze ‘kennisverlanglijstjes’ zijn. Samen met collega’s ga je op speelse wijze na wat de belangrijkste knelpunten in je dagelijkse lespraktijk zijn en inspireer je elkaar door uitwisseling van Quick Win’s. Je gaat naar huis met zicht op de kennisagenda voor de Leidse regio en met inspirerende ideeën voor je dagelijkse lespraktijk.

Programmalijn 3: Energie vanuit Vernieuwing Programmalijn 3: Energie vanuit Vernieuwing

Ronde 1

1. Wat is écht de moeite waard om te onderwijzen?
Fred Janssen, hoogleraar didactiek van de natuurwetenschappen (ICLON)
Gaat het gewoon om de 'klassieke' leerstof of zouden algemene vaardigheden en houdingen centraal moeten staan? In deze sessie laat Fred zien dat in beide bekende benaderingen de essentie ontbreekt om leerlingen voor te bereiden voor de toekomst.

2. Inclusiviteit in een mini maatschappij
Sandra de Mol, persoonlijk begeleider, en Gerrita van Lith, leerkracht (kindcentrum Meerlaer)
Groots denken hoeft niet! In een paar kleine stappen kan je al grootste resultaten bereiken op het gebied van integratie van kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Sandra en Gerrita vertellen op bijzondere en inspirerende wijze hoe in hun kindcentrum zorg en onderwijs elkaar ontmoeten.

3. Hoe zet je innovatieve ideeën om in goed onderwijs?
Dorien Zevenbergen, programmaleider Staat van het Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs)
In De Staat van het Onderwijs beschrijft de Inspectie van het Onderwijs in 2019 de grote groei van profielen en concepten binnen het onderwijs.  Maar hebben alle leerlingen gelijke toegang tot dit gevarieerde aanbod? En weten we voldoende wat het oplevert? Of innoveren we om het innoveren en organiseren we daarmee enkel een hoge werkdruk? Ga in gesprek met Dorien over hoe je je innovatie-doelen goed in kaart brengt, je resultaten meetbaar maakt en hoe je tot een goede evaluatie kan komen.

4. Nederland innovatieland!
Tom Hogervorst, beleidsadviseur innovatie & onderzoek (VO-Raad)
Wat wordt er in ons land aan innovatie gedaan? Welke bijdrage kan dit leveren binnen het onderwijs? En wat werkt wel en wat niet? In deze workshop kom je te weten welke bewegingen er plaatsvinden, hoe kleine innovaties al een hoop kunnen  opleveren en welke ondersteuning er beschikbaar is.

5. Spring mee in een nieuwe manier van opleiden!
Hieke van Til, lerarenopleider en projectleider Spring, Bas Rosenbrand, co-founder, en Jochem van der Padt, onderwijskundig adviseur (Spring/Hogeschool Leiden)
Spring! De nieuwste lerarenopleiding die aankomende docenten opleidt voor nieuwe onderwijsconcepten. Hoor in deze workshop hoe deze opleiding in elkaar zit en ga naar huis met prikkelende vragen die je in je eigen onderwijspraktijk kan stellen.

Ronde 2

1. Virtual Reality in het onderwijs!
Robin de Lange, onderwijsadviseur (Virtual Reality Learning Lab)
Virtual Reality opent een wereld vol mogelijkheden om leerlingen aan het denken te zetten! Ontdek verschillende tools en lestoepassingen en laat je inspireren over de kracht van dit medium als leermiddel.

2. Energiek op weg naar nieuw onderwijs!
Roos van der Voort, opleidingsmanager teammaster 3TO, en 3TO-studenten (Hogeschool Leiden)
Wat is er nodig in het onderwijs om leerlingen en studenten goed voor te bereiden op hun toekomst? Wat vraagt dit van ons? Hoe kom je los van patronen en gewoonten? Tijdens deze workshop ervaar je hoe een creatief proces kan bijdragen aan de beweging die je wil creëren. 

3. Onderwijs zonder concessies! 
Leon Plomp, projectleider vernieuwend onderwijs, en Evelyn Zuidgeest, leer- en ontwikkelspecialist (basisschool de Pionier/PROO Leiden)
Welke keuzes durf jij te maken, iedere dag in het mooie en complexe werk dat wij doen? Hoe behouden we de nieuwsgierigheid van leerlingen? Twee dagelijkse vragen die op Woutertje van Leyden de boventoon voeren bij het ontwerpen en uitvoeren van het dagelijks onderwijs. 

4. Ontwikkelen  met behulp van Data? Het kan!
Marlieke Smelt, onderwijskundige, en Maurits van Bellen, directeur en co-founder (TRIPS)
Hoe creëer je een growth mindset bij jezelf en je team met behulp van data? Leer in deze workshop hoe data jou kan ondersteunen aan de juiste knoppen te draaien om excellent onderwijs te geven. En vind het wiel niet alleen uit, het ligt al voor je klaar.

5. De waarde van vrij spel op school
Anne van Dijk, directeur-bestuurder, en Sanne Piekema, begeleider (Basisschool makED)
Ontdek de waarde van écht vrij spel. Welke kwaliteiten en ontwikkelingen van leerlingen worden zichtbaar door vrij spel? Hoe kunnen we dit waarderen en faciliteren in een schoolse setting? Een workshop met beeldmateriaal en praktijkvoorbeelden en... natuurlijk gaan we ook zelf spelen.

6. MBO UniverCity: onderwijs dat uitvallers uitdaagt tot betrokken ondernemen
Nathalie Lecina, directeur-bestuurder, en Dustin Verstraaten, mediavormgever (Studio Moio)
MBO UniverCity, Maatschappelijk Betrokken Onderwijs in de stad, helpt schooluitvallers en jongeren die niet op de goede plek in de samenleving terecht zijn gekomen hun weg te vinden. MBO UniverCity biedt door andere manieren van leren, motiveren en de jongere echt te zien meer perspectief voor de jongere zelf én de stad Leiden. Luister ook naar de verhalen van deze jongeren zelf  en ontdek hun rijkdom, potentie en leergierigheid!

Avondvullende podcast

Jan Jaap Hubeek (podcast Meesterwerk) en Merel Boon (Mooite) maken deze avond een podcast. Samen vangen zij verhalen. Vertel en deel de bijzondere momenten waarin het onderwijs jouw energie geeft. Of kom gewoon lekker luisteren en laat je inspireren!

Terug naar startpagina Nacht van de Leraar