Hogeschool Leiden

Over

Thema

Inhoudelijk programma Nacht van de Leraar 2018

Bekijk het inhoudelijk programma van de Nacht van de Leraar 2018.

Ronde 1 - Programmalijn 1: Ruimte en tijd voor jezelf Ronde 1 - Programmalijn 1: Ruimte en tijd voor jezelf

1. Ruimtevaarders en Tijdreizigers
Rinda den Besten, voorzitter (PO-Raad)
We pakken de draad op na de pitch van Rinda den Besten tijdens de opening en gaan op creatieve wijze op zoek naar tijd en ruimte in het onderwijs. Gaan we die vinden of niet? Meer inzicht de (on)mogelijkheden om tijd en ruimte te vinden.

2. Wandeling in de tijd (deze workshop komt te vervallen)
Cor Brandwijk, trainer en coach (Brandwijk Coaching)
Leer dynamisch en mindful je werkdruk reguleren. Ga mee actief wandelen waarbij je nog meer bewust wordt van de persoonlijke keuzes die je kunt maken bij het organiseren van jouw werk en bij time-management. Ervaar nog meer werkvreugde en ontspanning in wat je doet en wie je wilt zijn.

3. Werken vanuit inspiratiebronnen
Mohammed Jaouna, docent (ROC Amsterdam) en Sanne Spil, oprichter (Spil Academie)
Leer je eigen drijfveren kennen en krijg praktische tips en werkvormen om in te zetten voor jouw leerlingen of studenten. De eigen drijfveren kennen en weten hoe je geïnspireerd raakt, draagt bij aan een positief klimaat in de klas. 

4. Faalplezier
Maarten Willms, leerkracht en onderwijskundig begeleider (Koninklijke Visio)
Leraren staan voor de uitdaging om zich te blijven ontwikkelen, maar om te kunnen leren is het open staan voor fouten maken in het onderwijs van groot belang. In deze werkplaats nodigt Maarten Willms leerkrachten uit om uit hun comfortzone te stappen en open te staan voor faalplezier.

5. Mindfulness voor leraren
Erwin de Vos, leercoach en lerarentrainer (Hogeschool Leiden)
Docenten staan altijd ‘aan’ en zijn nooit klaar: leer hoe je jezelf weer ‘uit’ zet. Hoe bewaak je je grenzen, hoe wordt je stressbestendiger en hoe blijf je gezond zodat je dit mooie werk duurzaam en met plezier kunt blijven uitvoeren? Hoe neem je tijd en ruimte voor jezelf als anderen voortdurend tijd en ruimte van je vragen? 

6. Hybride banen als oplossing voor het lerarentekort?!
Harry van Alphen, bestuurder (SCOL) en Jessica Hilhorst (gemeente Leiden)
In dit Lagerhuis gaan we discussiëren over het beroep van leraar in de toekomst. In een globaliserende wereld waarin technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen is het belangrijk om je te blijven ontwikkelen. Met een hybride baan is er ruimte en tijd om dit mogelijk te maken. Geef je mening!

Ronde 1 - Programmalijn 2: Ruimte en tijd voor de ander Ronde 1 - Programmalijn 2: Ruimte en tijd voor de ander

1. Innovatie in het onderwijs? Hoe dan?
Roos van der Voort, onderwijsmanager, en Linda Koehorst en Anne Reints (Teammaster 3TO)
Krijg inspiratie om met collega’s, leerlingen of studenten op zoek te gaan naar hoe jullie innovatie in het onderwijs kunnen vormgeven. In een traditioneel systeem is het niet eenvoudig om buiten gebaande paden te komen, of om los te raken van eigen patronen en gewoonten. Ervaar hoe een creatief proces kan bijdragen aan de beweging die je wil creëren. Meer informatie over Onderwijsmakers.

2. Eigenaarschap van leerlingen in het Technasium onderwijs
Yvonne Gallagher, leraar en technator (Da Vinci College)
Hoe realiseer je meer eigenaarschap van leerlingen vanuit de praktijk? In deze werkplaats geeft Yvonne Gallagher een toelichting en voorbeelden van het prikkelen van de nieuwsgierigheid van leerlingen door het verbinden met de omgeving.

3. Agora: Vernieuwend voortgezet onderwijs in Leiden
Ilja van Santen, trainer en leercoach (Centrum onderwijs & innovatie Leiden) en Hilde Swets, trainer en spreker (Ruimtehouders)
Agora Roermond is een pionier op het gebied van fundamenteel vernieuwend onderwijs. Tijdens deze co-creatie sessie verkennen we het concept Agora en werken we aan de centrale vraag: Hoe kan het Agora-concept bijdragen aan vernieuwend voortgezet onderwijs in Leiden?

4. Growth mindset
Janine Dubbelaar, teamleider bovenbouw (basisschool ’t Klankbord), Nicole Gerritsen, docent (vmbo) en Ellen van Ruiten, docent (vmbo)
Overbrug de cultuurkloof tussen po en vo om de overgang voor kinderen te vergemakkelijken. Het po-vo project Growth Mindset gaat over de samenwerking tussen bassischool 't Klankbord en vmbo Boerhaavelaan waarbij kennis, kunde en kwaliteiten worden gebundeld.

5. Mini Patisserie met OCW
Ageeth den Besten en Irene van Renselaar (ministerie van OCW), Danny Sutterland, docent bakkerij
Leer de koude kunstjes van de patisserie. Het gesprek over hoe leraren meer tijd vinden voor professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs gaan hand-in-hand met het leren van een aantal technieken om thuis aan de slag te kunnen gaan met patisserie. Meer informatie vind je op banketpret.nl.

6. Kenniswerkplaats diversiteit: Samen kennis maken
Nadira Saab, universitair hoofddocent (ICLON) en Wendy Zwaanswijk (Universiteit Leiden)
Deel en ontwikkel opvattingen over het omgaan met diversiteit in het onderwijs tijdens de presentatie van de Kenniswerkplaats Diversiteit. Wat is de rol van een Kenniswerkplaats bij de ontwikkeling van deze opvattingen?

Ronde 1 - Programmalijn 3: Ruimte en tijd voor de omgeving Ronde 1 - Programmalijn 3: Ruimte en tijd voor de omgeving

1. Klein Amsterdam
Rick Amado en Berit Mastenbroek
Klein Amsterdam is de stad in het klein. Het werken met partners uit de omgeving van de school, uit de stad, is voor deze school de essentie van het curriculum. Voor het onderwijs is de omgeving belangrijk om kinderen te leren over de echte wereld. Hoe kunnen we wederkerige samenwerking creëren in de ruimte tussen de school en de omgeving?

2. (Onder)Zoek het zelf uit!
Ferdinand Brand en Cok Neven, docenten (ROC Leiden)
Docenten kunnen de dagelijkse onderwijskwaliteit verbeteren met gezamenlijk onderzoek. Cok Neven en Ferdinand Brand bieden deelnemers inspiratie om aan de slag te gaan met onderzoek, samen met studenten. 

3. Natuur om de hoek
Yuri Matteman en Lilian Baars (Naturalis)
Leren vindt niet alleen plaats op school: de verbinding tussen leeromgevingen geeft kinderen de mogelijkheid om passies en talenten verder te ontwikkelen. In deze samenwerking tussen natuurorganisaties en scholen gaan kinderen aan de slag met de natuur in de eigen omgeving: op school, thuis, bij Naturalis en de Hortus botanicus.

4. Fieldclip
Mark Studer, service designer (Fieldclip) en Aafje Gerritse (Cultuureducatiegroep) 
Fieldclip helpt leerlingen effectiever leren door een tentoonstelling, voorstelling, workshop of beleving naar de klas te brengen middels Virtual Reality. Krijg op een speelvolle manier een beeld van wat er te ervaren is en ontdek andere voorbeelden van VR in het onderwijs.

5. Ruimtevaart in de klas
Wendy van den Putte en Sander Jansen, Projectmanagers Educatie (ESERO)
Leerlingen zijn gefascineerd door het heelal. Daarom bieden ruimtevaart en sterrenkunde leraren uitstekende ingangen om wetenschap en techniek in de klas te brengen. In deze werkplaats bieden de trainers achtergrondinformatie en tal van lesvoorbeelden over het heelal en ruimtevaart. Alle lessen zijn te vinden op ruimtevaartindeklas.nl.

6. Docent, pak je ruimte!
Robert Viëtor, directeur faculteit Educatie (Hogeschool Leiden) en Annick Dezitter, rector (Da Vinci College)
Hoe kan de professionele ruimte van leraren optimaal worden gecreëerd en benut? Ruimte is individueel en collectief, ruimte is willen en kunnen, ruimte is richting en ruggensteun. Er is veel mogelijk, maar we moeten het samen durven en doen.

Ronde 2 - Programmalijn 1: Ruimte en tijd voor jezelf Ronde 2 - Programmalijn 1: Ruimte en tijd voor jezelf

1. Ruimte om anders te mogen leren
Marlies ter Beek en Ingrid Paalman en studenten (Teachers College)
Verwonder je over de ontwikkeling die plaatsvindt als leerlingen, studenten en docenten de ruimte krijgen en geven om te zoeken naar andere manieren van leren. Het Teachers College laat op een kunstzinnige manier zien en ervaren wat er gebeurt als leerlingen, studenten en docenten de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen op basis van eigen leervragen.

2. Mini Patisserie met OCW
Ageeth den Besten en Irene van Renselaar (ministerie van OCW), Danny Sutterland, docent bakkerij
Leer de koude kunstjes van de patisserie. Het gesprek over hoe leraren meer tijd vinden voor professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs gaan hand-in-hand met het leren van een aantal technieken om thuis aan de slag te kunnen gaan met patisserie. Meer informatie vind je op de website banketpret.nl.

3. Geluksroute op school
Marike van IJssel, grondlegster en Rinus Staring, Bram de Ruiter, Jill van Engelen en Loes Gast, honoursstudenten (Hogeschool Leiden)
Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat we minder focus moeten leggen op kennis alleen en meer op gebieden die ons onderscheiden als mens: waarden als samenwerken, creatief denken, zorgzaamheid. In het kort gezegd, geluk. We nodigen je uit om over geluk na te denken en ideeën over te vormen voor jezelf, het schoolsysteem en de samenleving.

4. Ruimte en tijd is dichterbij dan je denkt
Joost Vonk, coach & trainer (TeamSmederij)
Leer een supereenvoudige methode om altijd weer eigenaar te kunnen zijn van jezelf. Tijd en ruimte lijken in het onderwijs soms schaarse goederen. De ruimte en de tijd die je als leraar hebt, lijken vaak beheerst door anderen of door dingen buiten jezelf. Als je eigenaar kunt zijn van jezelf ontstaan er nieuwe mogelijkheden. De tijd staat stil en ruimte blijkt aanwezig.

5. Ik en tijd
Santje Couprie, leerkracht basisonderwijs (Teldersschool)
Maak op praktische wijze kennis met de eeuwenoude vorm van Zen meditatie.

6. Spelen, waarom doen kinderen dat?
Bas Rosenbrand, onderwijsinnovator 
Ervaar meer spel in je werk en leven. Spelen vindt plaats op de plek tussen wat je weet en wat je niet weet, dus in de zone van interessant. Daar is flow. Ontwikkeling vindt altijd plaats, omdat kinderen/mensen vanzelf naar deze zone bewegen. Onderwijsinnovator Bas Rosenbrand geeft een presentatie over spelen en de vijf zones van ontwikkeling.

Ronde 2 - Programmalijn 2: Ruimte en tijd voor de ander Ronde 2 - Programmalijn 2: Ruimte en tijd voor de ander

1. Richt je op elkaar
Fadie Hanna, docent en onderzoeker (Universitaire Pabo Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam)
Tijdens deze werkplaats én daarna ga je meer duurzame relaties ontwikkelen en onderhouden met collega’s en studenten. ‘Richt je op elkaar’ is opgezet vanuit de positieve psychologie. We gaan daarom luisteren naar waar de ander trots op is en stellen daar waar nodig verduidelijkingsvragen. In briefvorm geven we de ander terug waar hij of zij op trots mag zijn.

2. Ruimte voor stilstaan
Durk Gardenier en Florian Gerritsen (De Bildung Academie)
Terug naar de kern: waarom doen we dit ook alweer? Gedurende deze workshop gaan deelnemers aan de hand van verschillende spreek- en denkoefeningen, de ruimte nemen om gedeelde en individuele onderwijsambities bloot te leggen. Hoe verhouden onze idealen zich tegenover de werkelijkheid en hoe kunnen we de harmonie daartussen vergroten?

3. Dromen & Doen
Menno en Veerle (Technolab Leiden)
Technolab heeft twee nieuwe programma's gericht op belangrijke keuzemomenten van leerlingen in groep 8 en havo 4. Bijzonder aan Dromen&Doen is dat leerlingen werken aan challenges. Bij pre-vmbo staan de toekomstige vmbo'ers centraal, zij bouwen een echte escape room!

4. Peer coaching: door leerlingen en voor leerlingen
Efza Ustuner en Anna Kanneworff (Peer2Peer)
Coaching door medeleerlingen helpt frustraties tijdens het leerproces te voorkomen, een mogelijk isolement tegen te gaan en 21e-eeuwse vaardigheden als zelfreflectie, samenwerken en sociaal-cultureel gevoel te oefenen. Peer Coaching versterkt de onderlinge band tussen leerlingen en is tegelijk een oefening in netwerkontwikkeling.

5. De positionering van de academische leerkracht in het po
Hannah Bijlsma, onderwijsonderzoeker (Universiteit Twente)
Hoe positioneer je academici in het po op de juiste manier, zodat zij van toegevoegde waarde kunnen zijn en blijven voor het Nederlandse onderwijs? Hannah Bijlsma biedt een werkplaats aan voor iedereen die geïnteresseerd is in de werkervaring, meerwaarde en carrièreperspectieven van academische leerkrachten.

6. Motivatie bij jongeren, hoe werkt dat?
Henno Oldenbeuving, trainer en adviseur (BEET)
Jongeren en motivatie lijken soms moeilijk samen te gaan. Hoe werkt motivatie eigenlijk en hoe kun je een rol spelen bij het aanboren van motivatie? En hoe kiezen jongeren en wat betekent dit voor ons als professionals? Henno Oldenbeuveink boort enthousiasme en motivatie aan om actief, creatief en positief met jongeren aan de slag te gaan.

Ronde 2 - Programmalijn 3: Ruimte en tijd voor de omgeving Ronde 2 - Programmalijn 3: Ruimte en tijd voor de omgeving

1. Ruimte voor niet weten
Hilde Swets (Ruimtehouders) en Roos van der Voort (Centrum Onderwijs & Innovatie Leiden), trainers
Denk je bij creativiteit aan brainstormen, ideeën genereren of dat wat kunstenaars dagelijks doen? Dat is vooral het tastbare resultaat. Hilde Swets en Roos van der Voort zien creativiteit als de beweging tussen wat we weten en wat we niet weten; als de dynamiek van een golfbeweging. In deze werkplaats ervaar je wat ontstaat uit niet-weten en hoe je dit proces kunt ontwerpen.

2. Design Thinking
Ivo Klap, docent; Yfke de Jong, docent; en Anneke van Houten, groepsleerkracht
Design Thinking kan een verrijking voor het moderne onderwijs zijn, dat zich richt op de nu nog onbekende toekomst waarin onze leerlingen straks leven: een methode die op creatieve wijze inhoud geeft aan de 21e-eeuwse vaardigheden. Deelnemers worden geprikkeld om Design Thinking in hun eigen onderwijssituatie toe te passen.

3. Ruimte in de omgeving met keuzedelen
Rini Romme (MBO Raad) 
De arbeidsmarkt voor mbo’ers is sneller veranderd dan we denken. Flexibel onderwijs is geen keuze meer maar een must. Keuzedelen zijn nog maar het voorproefje. Leven lang ontwikkelen is noodzaak en dat vraagt flexibel maatwerk. Hoe zorgen we ervoor dat onze afgestudeerden zich blijven handhaven? Wat betekent dit allemaal voor onze scholen?

4. Evalueren om te leren. Eigenaarschap in verantwoording
Maaike Kramer, directeur (Eerste Westlandse Montessorischool) en Saar Frieling, onderwijsexpert (Quartz)
Onderwijs evalueren en verantwoorden levert vaak het gevoel van een spagaat op. Er lijkt door alles wat er moet te weinig ruimte en tijd voor alles wat je wilde. De eisen van de omgeving lijken het eigen verlangen op te zullen slokken. Maaike Kramer en Saar Frieling bieden via een lezing en individueel advies perspectief en handvatten aan pedagogen in een cultuur van het meten.

5. Curriculum.nu: denk mee!
Saskia de Kort, docent vo en projectmedewerker (Curriculum.nu)
Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Leer meer over curriculum.nu en het onderwijs van de toekomst, en hoe je daar als leerkracht aan kunt bijdragen. Krijg inspiratie over de bouwstenen van het curriculum en gebruik dat bij je eigen school of in je eigen onderwijs.

6. Leren met de stad
Sjoerd Louwaars, directeur Innovation (PLNT Leiden Centre for Innovation and Entrepreneurship)
Waarom geven we studenten fictieve opdrachten terwijl de maatschappelijke vragen voor het oprapen liggen? Hoe kan de stad profiteren van het talent in het (hoger) onderwijs en hoe kan het onderwijs worden verrijkt met realistische vraagstukken? Deze interactieve sessie gaat in op het grensvlak van maatschappij en (hoger) onderwijs.

Open atelier - open in en tussen beide rondes

Minecraft: Bouw mee aan de school van de toekomst
Maartje Couck, Martin Diepeveen en Petra van der Spek (Microsoft)
Ga mee in een reis door tijd en ruimte en zet je creativiteit in met Minecraft. Samenwerken is noodzakelijk, out of the box-denken een pluspunt. Bouw samen met ons mee aan de school van de toekomst! Geen voorkennis van Minecraft vereist.

Waar is teveel of te weinig van?
Olga Roos, Cees Reuvecamp en Willem Plomp (Coachingshuis STAIJ)
Neem de tijd om dat wat je ontmoet, te verbinden aan wat voor jou op dit moment speelt. Neem vervolgens de ruimte om met één van ons in gesprek te gaan. Je ervaart onze drie pijlers: pedagogisch-didactische coaching, kennis van de lerende organisatie en systemisch werk.

Loketten - open vanaf 16:30 uur

  1. Individueel advies voor onderwijsplannen
  2. Curriculum.nu
  3. Onderwijsnetwerk Zuid-Holland
  4. JESRijnland

Meer informatie Nacht van de Leraar 2018