Background vector created by rawpixel.com - www.freepik.com

Over

Thema

Meer informatie over moreel beraad

Moreel beraad is een gestructureerde vorm van overleg over morele/ethische vragen. Het helpt deelnemers morele kwesties te herkennen en te reflecteren op het juiste handelen n.a.v. een concrete ervaring. Onderzoek naar ervaringen met moreel beraad in de gezondheidszorg, ggz, maatschappelijke opvang en jeugdzorg laat duidelijk zien dat professionals in die zorgpraktijken moreel beraad positief ervaren.

Onderzoeken én opleiden

De opleiding Sociaal Werk (Hogeschool Leiden) begeleidt o.l.v. Ruth Spijkerboer al enige jaren moreel beraad implementatietrajecten die een proces van gezamenlijk leren van professionals, docenten en studenten in gang zetten. Zij promoveerde onlangs op de bijdrage die moreel beraad kan leveren aan het omgaan met morele kwesties door professionals en studenten in de jeugdzorg. Samen met de afdeling Metamedica van het UMC (voormalig VUMC) in Amsterdam en studenten doet zij onderzoek naar de opbrengsten van moreel beraad in zowel de zorgpraktijk als de opleiding Sociaal Werk.

Bekijk het programma