Background vector created by rawpixel.com - www.freepik.com

Over

Thema

Moreel beraad: professionalisering en kwaliteitszorg

Moreel beraad helpt professionals verantwoord om te gaan met lastige morele kwesties in hun werk en biedt mogelijkheden voor een continu proces van kwaliteitszorg. Op vrijdag 5 april organiseert Hogeschool Leiden een bijzondere ochtend waarin onderzoeksresultaten en mogelijkheden rond moreel beraad voor de (jeugd)zorgpraktijk centraal staan.

Voor wie?

Bestuurders, beleidsmedewerkers en professionals, die willen verkennen hoe moreel beraad kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering.

Vragen die aan de orde komen

  • Wat kan moreel beraad opleveren naast intervisie, supervisie en multidisciplinair overleg?
  • Wat kan dit betekenen voor de kwaliteitszorg van uw instelling?
  • Hoe kan moreel beraad professionals en organisaties verder helpen?

Programma

Tijd Onderdeel
09.00 uur Inloop
09.30 uur Moreel beraad in groepen
11.30 uur Pauze
11.45 uur Presentatie promotieonderzoek en mogelijkheden voor samenwerking met zorginstellingen in de regio door Ruth Spijkerboer. Daarnaast is er ruimte voor vragen en discussie.
Background vector created by rawpixel.com - www.freepik.com
Background vector created by rawpixel.com - www.freepik.com