Hogeschool Leiden

Over

Thema

Masterclass 'Wijkteam als Learning Community'

Over het concept 'Community of learners' is veel onderzoek gedaan, en wordt veel geschreven. Wat is er zo krachtig en waardevol aan het 'leren als gemeenschap'? Welke positie neem jij daar nu in? Wat kun jij daarin vanuit jouw rol nu expliciet betekenen? Hoe kun je nieuwkomers en oudgedienden in het vak daarin effectief begeleiden, en zorgen dat zij volwaardig lid worden van jullie “Community of learners?

De masterclass 'Wijkteam als learning Community' geeft je antwoorden op deze vragen. De masterclass draagt bij aan het vergroten van je kennis over het concept 'Learning Community' en geeft je handvatten die je kunt gebruiken om collega’s op professionele wijze te begeleiden in hun (duurzame) ontwikkeling.

Voor wie?

  • Wijkverpleegkundigen
  • Studenten verpleegkunde
  • Docenten van Hogeschool Leiden

Heb je vragen over de masterclass? Neem dan contact op met Jetty van Kats via kats.van.j@hsleiden.nl.