Hogeschool Leiden

Over

Thema

Masterclass 'Professioneel samenwerken rondom een GGZ cliënt in de wijk'

Wijkverpleegkundigen staan regelmatig met de handen in het haar als het gaat om cliënten die geen grip meer hebben op hun leven, en in staat zijn om zichzelf of anderen ernstige schade toe te brengen. Knelpunten die zij signaleren bij mensen met ernstige psychiatrische problemen zijn: tekort in adequate vroegsignalering, en tekorten in goede ondersteuning en doorverwijzing (Nivel, 2018). 

De aanbevelingen uit het recente Nivel vragenlijstonderzoek onder wijkteams en praktijkondersteuners naar complexe GZ problematiek in de eerste lijn, zijn gericht op verschillende oplossingsrichtingen. Eén daarvan is betere samenwerking met andere professionals die werkzaam zijn in de wijk, zoals de professionals in de sociale wijkteams en GGZ zorgverleners. Hoe je dat kunt (leren) doen, staat centraal in deze masterclass.

Voor wie?

Wijkverpleegkundigen, studenten verpleegkunde en docenten van Hogeschool Leiden.

Programma

Tijd Onderdeel
14:45 - 15:00 uur Inloop met koffie en thee
15:00 - 15:10 uur Opening en introductie programma
15:10 - 15:20 uur Introductie aanleiding van Professioneel samenwerken rondom de GGZ cliënt in de wijk
15:20 - 16:30 uur Simulatiespel
16:30 - 17:00 uur Reflecteren op simulatiespel
17:00 - 17:15 uur Best practice
17:15 - 17:25 uur Wat pak ik morgen op? 
17:25 - 17:30 uur Evaluatie en afsluiting

Marjolein van Weldam (wijkverpleegkundige bij Activite), Lisa Wassenaar (casemanager bij Rivierduinen) en Martijn Bouma (sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Rivierduinen) hebben veel ervaring in het effectief samenwerken rondom complexe GGZ cliënten in de wijk. Zij zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de masterclass. Deze zal een zeer interactief karakter hebben met een enerverend simulatiespel.

"Ruim de helft van de verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners die betrokken is bij zorg in de wijk krijgt wel eens te maken met mensen met complexe psychische problematiek."

Nivel, 2018

Wat levert het je op?

Na de masterclass heb je meer kennis en inzicht met betrekking tot het professionele netwerk rond een GGZ en kun je de volgende dag meteen aan de slag om de samenwerking rond de GGZ cliënt op een meer adequate wijze vorm te gaan geven.

Voor deze masterclass is accreditatie aangevraagd.