Hogeschool Leiden

De positie van de wijkverpleegkundige in het sociale domein

Op zoek naar samen slimmer en beter

Al enige tijd worden wij geconfronteerd met een zorgsysteem dat enorm verandert. De wijkverpleegkundige werkt niet alleen samen met de huisarts, maar ook met welzijnsorganisaties, informele zorgverleners, vrijwilligers en andere partijen in de wijk. We staan voor de grote uitdaging om, met elkaar, nieuwe wegen te verkennen om mogelijke oplossingen voor de knelpunten van het huidige systeem te vinden. In de derde masterclass van het Leernetwerk Wijkverpleging gaan wij samen op zoek naar nieuwe inzichten en handvatten die je direct kunt toepassen in je dagelijks werk en omgeving. Deze masterclass is bedoeld voor wijkverpleegkundigen uit wijk/buurtteams en voor wijkverpleegkundigen die in sociale wijkteams werken.

Programma

Lector Suzan van der Pas ( Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap) verzorgt samen met wijkverpleegkundige Angela Stolwijk van Activite een interactieve masterclass over dit onderwerp.