Hogeschool Leiden

Over

Thema

Project De Warme Overdracht

Een ziekenhuisopname is een risicovolle situatie voor kwetsbare ouderen vanwege het risico op verschillende complicaties. Naast de risico’s tijdens de opname is de continuïteit van zorg bij ontslag een veelvoorkomend knelpunt in de zorg voor kwetsbare ouderen. Het project de Transmurale Zorgbrug is de afgelopen jaren in verschillende vormen geïmplementeerd in Nederland om een brug te slaan tussen ziekenhuizen en eerstelijnszorg.

Vervolg

Het vervolg op dit project in Leiden en omstreken is het project De Warme Overdracht. Dit project is een vereenvoudigde versie van de Transmurale Zorgbrug en is onderdeel van het VMS Zorgpad Kwetsbare Ouderen. De warme overdracht is gericht op de verbetering van de communicatie tussen ziekenhuizen en wijkverpleegkundigen bij ontslag van kwetsbare ouderen uit het ziekenhuis zodat de kwaliteit van zorg geborgd kan blijven. De warme overdracht is een telefonische overdracht waarbij er wordt overgedragen aan de hand van de SBARR. Deze redeneerhulp zorgt voor een systematische complete en overzichtelijke overdracht en is ook goed bruikbaar bij een overdracht naar een huisarts.

Bekijk het programma