Hogeschool Leiden

Over

Thema

Masterclass: richtlijn eenzaamheid onder ouderen

Het aantal mensen met gevoelens van eenzaamheid stijgt en wijkverpleegkundigen herkennen dit probleem. Het is een grote uitdaging om hier op een passende en adequate wijze mee om te gaan. Zo bestaat er niet alleen veel handelingsverlegenheid bij zorgverleners, maar ook de aangedragen oplossingen blijken vaak niet effectief.
In juli 2021 is een richtlijn eenzaamheid onder ouderen gepubliceerd, speciaal voor zorgverleners in de wijkverpleging. Deze richtlijn geeft antwoord op de volgende vragen: 

  1. Hoe kun je eenzaamheid vaststellen?
  2. Wat is de meerwaarde van routinematig screenen op eenzaamheid?
  3. Welke interventies zijn werkzaam om eenzaamheid te verminderen?

Meld je aan voor de masterclass Richtlijn eenzaamheid onder ouderen

Over de masterclass

Tijdens de interactieve masterclass worden deze vragen behandeld, evenals de werkwijzen om het probleem aan te pakken; de do’s en don’ts. De masterclass wordt begeleid door Marjolein Zilverentant. Zij is verplegingswetenschapper en al 35 jaar actief als wijkverpleegkundige. Daarnaast heeft zij namens de vakgroep wijkverpleegkundigen van V&VN zitting gehad in de werkgroep die betrokken was bij de ontwikkeling van de richtlijn eenzaamheid.

Programma

Tijd Onderdeel
14.45 - 15.00 uur Inloop met koffie en thee
15.00 - 15.10 uur Opening en introductie programma
15.10 - 15.55 uur Eenzaamheid: wat is het & de rol van de wijkverpleegkundige
15.55 - 16.10 uur Pauze met koffie en thee
16.10 - 17.00 uur Aan de slag: wat kun je doen als wijkverpleegkundige?
17.00 - 17.10 uur Nabespreking
17.10 - 17.20 uur Wat pak ik morgen op?
17.20 - 17.30 uur Evaluatie en afsluiting

Aanmelden

Meld je aan voor de masterclass Richtlijn eenzaamheid onder ouderen. Aanmelden voor de masterclass kan tot 6 januari 2022.

Meer weten

Het Leernetwerk Wijkverpleging biedt wijkverpleegkundigen en docenten een fysieke en digitale leeromgeving waarin zij kennis en ervaringen kunnen delen en vergroten. Het helpt hen de zorgpraktijk in de wijkverpleging, onderwijs en onderzoek gericht op dat werkveld blijvend te ontwikkelen en te verbeteren.

Ben je nog geen lid van het netwerk en wil je deelnemen aan een masterlcass? Schrijf je dan eerst in voor het Leernetwerk Wijkverpleging