Hogeschool Leiden

Over

Thema

Masterclass Kijk op de Wijk

De afgelopen jaren is er in ons vakgebied hernieuwd aandacht voor wijkgericht werken. Als wijkverpleegkundige denk en werk je individu overstijgend en wijkgericht. Bij het schakelen tussen individueel- en wijkniveau ben jij de enige zorgprofessional die is opgeleid om omgevingsfactoren en leefstijl te kunnen relateren aan gezondheid. Uit ervaring weet je dat het bij preventieve zorg niet alleen om ‘die ene client’ gaat, maar ook om de buurt waarin hij woont, zijn  huisvesting en/of zijn financiële situatie. Maar hoe pak je de omgevingsfactoren aan? Het uitvoeren van een wijkanalyse en het aansluitend opstellen van een wijkplan waarmee je de gezondheid van de (potentieel) kwetsbare wijkbewoner in relatie tot zijn leefomgeving in kaart brengt kan je hierbij helpen.

Over de masterclass

Tijdens de masterclass Kijk op de Wijk ga je onder begeleiding van Irene Baten aan de slag met het maken van een wijkdiagnose waarmee in een oogopslag helder wordt in hoeverre gezondheidsproblemen samenhangen met omgevingsfactoren van de client en in welke mate je deze kunt beïnvloeden. Irene leert je bij het verzamelen, analyseren en interpreteren van wijkgegevens gebruik te maken van instrumenten zoals de WijkOPSE. De WijkOPSE combineert de voordelen van de PES-structuur (probleem/etiologie/signs and symptoms) die je nog van de HBO-V kent met de determinanten van het Lalonde model. Ook krijg je inzicht in welke websites je kunt raadplegen om relevante gegevens te verzamelen voor evidence based interventies in de wijk.

Programma

Tijd Onderdeel
14.45 - 15.00 uur Inloop met koffie en thee
15.00 - 15.10 uur Opening en introductie programma
15.10 - 15.55 uur Presentatie context wijkgericht werken, de te nemen stappen, best practices
15.55 - 16.15 uur Pauze met koffie en thee
16.10 - 17.10 uur Zelf aan de slag met het maken van een wijkanalyse
17.10 - 17.20 uur Wat pak ik morgen op?
17:20 - 17:30 uur Evaluatie en afsluiting

Voor deze masterclass is accreditatie aangevraagd.