Hogeschool Leiden

Eigen Regie en Zelfredzaamheid

Hoe ondersteun je je cliënt met het zo lang mogelijk (veilig) thuis wonen?

De overheid stimuleert dat beeldschermzorg en domotica meer worden ingezet in de langdurige zorg. In de tweede masterclass van het Leernetwerk Wijkverpleging gaan we op zoek naar antwoorden op vragen met betrekking tot deze en andere zelfredzaamheid verhogende interventies. We bespreken de laatste stand rondom eHealth toepassingen. Wat is er al (mogelijk) op dat gebied? Hoe kom je als wijkverpleegkundige aan objectieve informatie? En hoe organiseer jij deze interventies, samen met je team, op adequate wijze bij je cliënt thuis?

Voor wie?

Op 21 november organiseert het leernetwerk haar tweede masterclass: Eigen Regie en Zelfredzaamheid. Alle leden van het Leernetwerk Wijkverpleging kunnen zich via het onderstaande formulier aanmelden. Heb je vragen? Neem dan contact op met Jetty van Kats via kats.van.j@hsleiden.nl.

Programma

Lector John Verhoef (Lectoraat Eigen Regie) verzorgt samen met wijkverpleegkundige Robert Koopman van Topaz een korte lezing over dit onderwerp. Daarna is er voor de deelnemers gelegenheid voor discussie, uitwisseling van ervaringen en krijg je tips op het gebied van het inzetten van eHealth toepassingen.