Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Het Leidse Bildungsdebat

Waar gaat het Bildungsdebat over?

In het hbo is een al eeuwenoud debat over de balans tussen het ontwikkelen van beroepsgerichte kennis en vaardigheden (Ausbildung) en algemene vorming (Bildung) weer zeer actueel. We leven in een wereld waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Om goed op deze veranderingen in te kunnen spelen, hebben de economie en samenleving van de 21e eeuw breed gevormde mensen nodig, die kritisch kunnen denken en moreel kunnen handelen. Dit vraagt om een andere manier van kennisoverdracht aan jongeren in het hoger onderwijs.

Voor wie is het Bildungsdebat interessant?

Het Bildungsdebat is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp en bij wil dragen aan het debat. Het debat is met name interessant voor vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen in de regio, collega's van onderwijsinstellingen in de regio en docenten, studenten, alumni en management van Hogeschool Leiden.

Wat zijn de centrale vraagstukken in het Bildungsdebat?

In het Leidse Bildungsdebat gaan we in gesprek over de maatschappelijke opdracht van het hoger (beroeps)onderwijs: het opleiden van studenten die zich bewust zijn van de bijdrage die zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Drie vragen staan daarbij centraal:

  1. Met welke morele en maatschappelijke vraagstukken krijgen onze studenten in de 21e eeuw te maken?
  2. Welke waarden en vaardigheden zijn in het hbo belangrijk voor het opleiden van kritische beroepsbeoefenaars en actieve burgers?
  3. Hoe zien wij deze waarden en vaardigheden terug in ons onderwijs? Hoe vormen wij onze studenten tot professionals met 21st Century skills?

Inleiders in het Leidse Bildungsdebat

Wat wordt er met de uitkomsten van het Leidse Bildungsdebat gedaan?

Hogeschool Leiden is een van de tien hogescholen die een bijeenkomst organiseert over dit onderwerp. De uitkomsten van het Bildungsdebat op 12 maart vormen mede de basis voor een landelijk Bildungsdebat op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen in april 2015.