Hogeschool Leiden

Over

Thema

Workshops

Bekijk het overzicht van workshops tijdens het Leerhuis ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’ op 12 december 2019.

Workshop 1: Werken met vluchtelingenkinderen: het thema Kindermishandeling vanuit een intercultureel perspectief

Door: Catelijne Sillevis - Nidos, Jeugdbescherming voor Vluchtelingkinderen

Catelijne Sillevis neemt de deelnemers in deze interactieve workshop mee in het werk van Nidos, Jeugdbescherming voor Vluchtelingenkinderen. Wat is belangrijk voor professionals om te weten over de achtergrond van de kinderen (en hun families) om ze beter te kunnen begrijpen, te helpen en ondersteunen? Ook laat Catelijne de deelnemers kennismaken met de specifieke risico’s en signalen met betrekking tot kindermishandeling  en hoe hier op cultuursensitieve wijze mee om te gaan.

Over Catelijne

Catelijne Sillevis is Orthopedagoog- Generalist en is sinds 2015 werkzaam als gedragswetenschapper bij Stichting Nidos, Jeugdbescherming voor vluchtelingenkinderen. Hiervoor heeft zij vele jaren gewerkt als orthopedagoog/ gedragswetenschapper in de Kinder- en Jeugd GGZ (Rivierduinen) en in de Jeugdhulp (Cardea). Catelijne Sillevis is tevens sinds 2006 betrokken als inhoudelijk deskundige bij internationale projecten die tot doel hebben het sociaal- emotionele welbevinden van kinderen te bevorderen door de ontwikkeling van de Jeugdhulp, Jeugd GGZ en Jeugdbescherming in landen te ondersteunen. 

Workshop 2: Moreel beraad in de jeugdzorg

Door: Ruth Spijkerboer en Lucho Rubio Reparaz – Hogeschool Leiden

Tijdens deze workshop neem je deel aan een moreel beraad over een ethisch dilemma met betrekking tot cultuursensitief werken bij de aanpak van kindermishandeling. Moreel beraad helpt professionals verantwoord om te gaan met lastige morele kwesties in hun werk en biedt mogelijkheden voor een continu proces van kwaliteitszorg. Moreel beraad is een gestructureerde vorm van overleg over morele/ethische vragen. Het helpt deelnemers morele kwesties te herkennen en te reflecteren op het juiste handelen n.a.v. een concrete ervaring. Onderzoek naar ervaringen met moreel beraad in de gezondheidszorg, ggz, maatschappelijke opvang en jeugdzorg laat duidelijk zien dat professionals in die zorgpraktijken moreel beraad positief ervaren.

Over Ruth en Lucho

Docenten Ruth Spijkerboer en Lucho Rubio Reparaz begeleiden al enige jaren moreel beraad implementatietrajecten die een proces van gezamenlijk leren van professionals, docenten en studenten in gang zetten bij de opleiding Sociaal Werk (Hogeschool Leiden). Ruth Spijkerboer promoveerde onlangs op de bijdrage die moreel beraad kan leveren aan het omgaan met morele kwesties door professionals en studenten in de jeugdzorg.

Workshop 3: Luid en Duidelijk. Hoe geef je kinderen een stem bij de aanpak van kindermishandeling

Door: Remy Vink en Ilona Wildeman, Academische Werkplaats SAMEN

Kinderen hebben recht op informatie en om gehoord en serieus genomen te worden bij situaties die hen raken. Dus ook bij een melding bij Veilig Thuis. In het project Luid & Duidelijk onderzoeken we SAMEN met kinderen en jongeren hoe dat kan, bijvoorbeeld met een onafhankelijke steunfiguur, en wat daarvoor nodig is. Nu halverwege het project delen we graag onze ervaringen.

Over Remy en Ilona

Remy Vink en Ilona Wildeman zijn onderzoekers bij TNO.

Workshop 4: Ouderbegeleiding bij kindermishandeling

Door: Lianne Bonants – Hogeschool Leiden

Wanneer je als Jeugd- en Gezinsprofessional te maken krijgt met gezinnen waar het onveilig is en waar kindermishandeling (mogelijk) een rol speelt kom je voor heel wat dilemma’s te staan. Ouders die hun kind verwaarlozen of mishandelen roepen weerstand of afschuw op. Stap 3 van de meldcode vraagt van je om als professional zorgvuldig in gesprek te gaan met ouders en verzorgers. In de praktijk vaak een heidens karwei! Want hoe kun je het kind beschermen en tegelijkertijd je zorgen aankaarten bij de ouders zonder hen te verliezen of het voor het kind alleen maar erger te maken? Hoe vind je de juiste toon om een open gesprek met ouders te voeren over hun beleving en intenties terwijl je hun gedrag (sterk) afkeurt? Hoe kun je ervoor zorgen dat de ouder zich bij jou zo veilig weet dat zijn of haar falend opvoederschap onderwerp van gesprek mag zijn? Hoe ga je bij dit alles om met je eigen emoties, bijvoorbeeld als je bang bent voor de agressie van de ouder? In deze workshop leer je hoe je als jeugd- en gezinsprofessional beter beslagen ten ijs kunt komen als het gaat om deze ingewikkelde en noodzakelijke gesprekken met ouders.

Over Lianne

Docent Lianne Bonants is expert op het gebied van systeemtheorie en gezinsbegeleiding, kindermishandeling en huiselijk geweld, intergenerationele overdracht van gehechtheid en ouderschap & ouderbegeleiding. Voor haar overstap naar het onderwijs heeft zij jarenlang gewerkt als gedragswetenschapper bij FlexusJeugdplein. Ook is Lianne redacteur voor het tijdschrift Ouderschapskennis.

Workshop 5: Het werk van Himaya in de praktijk, een verdiepende workshop (Engels)

Door: Lama Yazbeck - Himaya Liban

Doorpraten over de plenaire lezing van Lama Yazbeck en ervaringen met de aanpak van kindermishandeling uitwisselen? Dat kan in deze workshop.

Workshop 6: Hartenkreten van een slachtoffer naar surviver

Door: Mohini Awadhpersad (ervaringsdeskundige)

Een ervaringsprofessional neemt je mee in de belevingswereld van haar tijd als slachtoffer als opgroeiende hindoestaanse kind. Er wordt hierbij stil gestaan wat jij als (toekomstige) hulpverlener aan signalen kan zien en je krijgt handvatten mee om te werken met bijvoorbeeld generationele problematiek in combinatie met cultuur. Mohini: “Leer mij en mijn familie kennen om ook te kijken hoe je de 'slachtoffer' en haar gezin weer in haar kracht krijgt. Wij, professionals zijn immers maar een passage in iemand zijn/haar leven”.

Over Mohini

Mohini Awadhpersad: “Ik ben Mohini en ben 27 jaar. Helaas ben ik in deze 27 levensjaren pas zes jaar mishandelingsvrij. Wil jij mij leren kennen en weten hoe ik dit proces uit ben gestapt? Wat hadden mijn hulpverleners kunnen doen en bereiken als ze mij hadden gezien met mijn culturele achtergrond? Kom dan bij mijn workshop :) Ik hoop jullie te mogen ontmoeten!”

Workshop 7: Kindermishandeling en kindermisbruik. Hun beweegredenen, onze kijk erop

Door: Ricardo Gya - o.a. Universiteit van Amsterdam, Jeugdzorgacademie, ’s Heerenloo

Kindermishandeling en misbruik komen in alle culturen voor. In deze workshops staan wij stil bij de belangrijkste cultuursensitieve beweegredenen, die maken dat deze gebeurtenissen steeds opnieuw plaatsvinden. En wij kijken naar onze eigen kerncognities die onze kijk, gedachten en handelen bepalen.

Over Ricardo

Ricardo Gya, is geboren in Suriname en werkt als systeemtherapeut, seksuoloog, solution focustherapeut, EFT practitioner en docent. Hij is werkzaam in de gehandicaptenzorg, GGZ als behandelaar en als traumabehandelaar. In het verleden heeft hij jaren daders van zedenmisdrijven behandeld bij Justitie. 

Bekijk het programma