Hogeschool Leiden

Over

Thema

Leerhuis ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’

Kindermishandeling en misbruik komen in alle culturen voor. Tijdens deze Leerhuisbijeenkomst staat cultuursensitief werken bij het signaleren en de aanpak van kindermishandeling centraal. Wat is belangrijk voor professionals om te weten over de achtergrond van de kinderen (en hun families) om ze beter te kunnen begrijpen, te helpen en ondersteunen? Hoe geef je kinderen het gevoel dat ze gehoord worden en tegen welke morele dilemma’s loop je aan?

Programma

Tijd Onderdeel
13.00 - 13.30 uur Ontvangst en registratie bij de rode trap
13.30 - 13.45 uur Spoken Word door ervaringsdeskundige Mohini Awadhpersad
13.45 - 14.00 uur Inleiding door Chris Kuiper, lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd (Hogeschool Leiden) 
14.00 - 14.30 uur Lezing door Lama Yazbeck uit Libanon. Zij is executive director van Himaya, een NGO die zich richt op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling in Libanon (deze lezing is in het Engels). Met dank aan FICE Nederland, die het bezoek van Lama aan Nederland mogelijk heeft gemaakt.
14.45 - 15.30 uur Workshopronde 1
(F2.050 / F2.054 / F2.056 / F2.060 / F2.092)
15.45 - 16.30 uur Workshopronde 2
(F2.050 / F2.054 / F2.056 / F2.060 / F2.092)
16.30 - 17.15 uur Netwerken en nabespreken onder het genot van een hapje en drankje in het Grand Café van Hogeschool Leiden

Meer informatie over de workshops

Leernetwerk Samen Werken, Samen Leren Leernetwerk Samen Werken, Samen Leren

Deze themamiddag is onderdeel van het leernetwerk Samen Werken, Samen Leren dat tot doel heeft een betere aansluiting tussen onderzoek, opleiding en de praktijk in de jeugdzorg te realiseren. Samen Werken, Samen Leren is onderdeel van de Academische Werkplaats SAMEN. Door studenten, jeugdprofessionals en docenten gezamenlijk te laten leren en werken sluiten deelnemers studie en praktijk beter op elkaar aan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van SAMEN en de lectoraten van de hogescholen.