Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Inleiders in het Leidse Bildungsdebat

Voor het regionale Bildungsdebat zijn twee sprekers uitgenodigd om de inleiding te verzorgen: hoogleraar prof. J. Brujin en lector dr. Aziza Mayo.

Prof.dr. Jan Anthonie Bruijn is hoogleraar immunopathologie en lid van de Eerste Kamer voor de VVD. De heer Bruijn is als voormalig lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Leiden betrokken bij het Bildungsdebat. Hij is tevens oud lid van de Onderwijsraad en mede-auteur van het geschrift van de Telderstichting over Bildung ( pdf, 2.60 MB ). Bruijn pleit voor meer Bildung in het onderwijs.

"Het wordt steeds urgenter om oog te hebben voor kansen en uitdagingen in de alsmaar sneller veranderende wereld van vandaag en morgen. Alleen door kennis, vaardigheden én de menselijke factor met elkaar te combineren, zullen we in staat zijn toekomstige generaties adequaat uit te rusten voor de toekomst. Het is noodzakelijk om de derde dimensie, de menselijke factor, nadrukkelijk en systematisch toe te voegen aan het onderwijs, op alle niveaus en binnen alle sectoren, en wel vanaf de initiële fase."

Dr. Aziza Mayo is als lector 'Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs' verbonden aan Hogeschool Leiden. Mevrouw Mayo doet onder meer onderzoek naar de drie functies van onderwijs: kwalificeren, socialiseren en persoonsvorming en richt zich daarbij vooral op de minder gemakkelijk meetbare waarde van onderwijs. Wat betreft het Bildungsdebat geeft Mayo aan dat het wezenlijk is dat er een dialoog wordt opgevoerd over het 'waartoe' van het onderwijs voor de toekomst.

"Waartoe willen en moeten we onderwijzen? Wellicht is nu de tijd gekomen om niet langer de kwalificatie- en socialisatiedoelen centraal te stellen in het onderwijs, maar persoonsvorming. Persoonsvorming heeft geen einddoel, maar is een dynamisch proces tussen individu en samenleving. Dit proces wordt zowel zichtbaar in de wijze waarop een individu vanuit respect, verantwoordelijkheid, creativiteit en moreelbewustzijn in de wereld brengt wat hij eerder aan kennis en vaardigheden heeft ontwikkeld, als in de wijze waarop de persoon bereid is om zijn denken en handelen in toekomstige situaties bij te stellen als gevolg van nieuw opgedane ervaringen in en met de samenleving."