Hogeschool Leiden

Over

Thema

Doel Open Werkplaats

Of het nou gaat om het organiseren van flexibel onderwijs, curriculumvernieuwing, de ontwikkeling van blended learning, het implementeren van nieuwe roostersystemen, het digitaliseren van processen of informatiemanagement in het onderwijs: onderwijsinnovatie en vernieuwing van de organisatie van het onderwijs zijn weerbarstig en lopen vaak vast in de uitvoering. Maar er zijn ook goede voorbeelden en methoden die helpen om succesvoller te zijn. Daarom organiseert het programma Goed Georganiseerde School open werkplaatsen waar professionals vraagstukken kunnen inbrengen en samen met collega’s van andere hogescholen kunnen werken aan de aanpak van deze vragen.

Centraal staat:

  • Uitwisselen van good practices, ervaringen en lessen tussen hogescholen.
  • Het samen met collega’s werken aan vraagstukken uit de eigen instelling.
  • Reflecteren met collega's en onderzoekers van het programma GGS over de vraagstukken.
  • Het ophalen van praktische handvatten om verder te komen binnen de eigen instelling.
  • Het meedenken over vraagstukken van collega’s van andere instellingen.

Meer over het programma Goed Georganiseerde School