Conferentie: Forensische ICT, een andere kijk op informatica

Conferentie: Forensisch ICT

Aanmelden voor de 'Conferentie: Forensisch ICT' is niet meer mogelijk. Heeft u vragen? Mail dan naar Jos Griffioen via  griffioen.j@hsleiden.nl.

Een andere kijk op Informatica

Het vak Forensisch ICT is volop in ontwikkeling. Met de toename van het gebruik van ICT, de toename van misbruik hiervan en de steeds meer geavanceerde methoden die criminelen vinden om wet- en regelgeving en opgeworpen beveiligingssystemen te omzeilen, liggen er genoeg uitdagingen in de toekomst.

Nieuw Lectoraat Digital Forensics & E-Discovery

Hogeschool Leiden speelt hierop in en richt per 1 september 2016 het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery op. Hans Henseler, nu nog verbonden aan het lectoraat E-Discovery van de Hogeschool van Amsterdam, gaat dit lectoraat aansturen. Het nieuwe lectoraat van Hogeschool Leiden beoogt het E-Discovery onderzoek te versterken op het gebied van Digital Forensics en krijgt zo een vliegende start. Naast Digital Forensics & E-Discovery zal het lectoraat de komende jaren ook forensisch ICT onderzoek vormgeven op de gebieden Open Source Intelligence en Internet of Things.

Het lectoraat zal gebruikmaken van de onderwijsfaciliteiten op Hogeschool Leiden, waaronder het forensisch ICT lab. Daarnaast zal het lectoraat de inbedding in het werkveld verstevigen door een onderzoeksruimte op de Hague Security Delta (HSD) campus in Den Haag te betrekken, zodat docenten, onderzoekers en studenten gemakkelijker betrokken kunnen worden in projecten met andere kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

Voor wie?

Het is een besloten evenement voor mensen werkzaam in het forensisch ICT domein bij kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Genodigden zijn via een persoonlijke email uitgenodigd. Zij kunnen zich laten afvaardigen door een directe collega.

Denk nu mee over onderzoeksgebieden lectoraat

Tijdens de conferentie wordt u een interessant programma geboden die uw kennis verreikt op het gebied van dit onderwerp en kunt u meedenken over de specifieke onderzoeksvragen waarop het lectoraat zich zal richten.

Onderwerpen en sprekers

De volgende orderwerpen komen aan de orde:

  1. Keynote speaker Adrie Stander. Adrie is al meer dan 16 jaar senior Lecturer aan de University of Cape Town, Digital & Computer Forensics en vertelt u meer over zijn ervaringen vanuit het vakgebied.
  2. Lector Hans Henseler neemt ons mee in de missie, visie en invulling van het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery.
  3. Via drie brainstormsessies vragen we u mee te denken over het specifieke domein van het lectoraat en de speerpunten ten aanzien van te verrichten onderzoek. Wat is van belang en hoe gaan kennisinstellingen en werkveld gezamenlijk de uitdagingen van de toekomst aan?