Kennismiddag Energiek Mantelzorgen

Over

Thema

Workshops kennismiddag Energiek Mantelzorgen

Tijdens de kennismiddag Energiek Mantelzorgen staan er 8 verschillende workshops op het programma. De workshops vinden plaats in twee rondes:

  • ronde 1 - 13.40 - 14.40 uur;
  • ronde 2 - 15.30 - 16. 30 uur.

U kunt dus twee workshops bijwonen. Hieronder vindt u meer informatie over de inhoud van de workshops.

Iedere workshop kent een maximumaantal van 20 deelnemers. Bij de workshopindeling streven we ernaar om een groep samen te stellen waarin zowel mantelzorgers, docenten als studenten zijn vertegenwoordigd. Bij uw aanmelding kunt u aangeven welke workshops uw voorkeur hebben; bij de indeling proberen we hier rekening mee te houden. Op de dag zelf krijgt u bij de registratie te horen welke workshops voor u gereserveerd zijn.

Naar de informatie over het programma

1 - De mooie kant van mantelzorgen

Veel mantelzorgers zorgen voor hun naasten omdat ze dat willen doen voor de ander, uit liefde en genegenheid. Mantelzorgen kan voor mooie nieuwe ontwikkelingen en zingeving zorgen. Ook creëert het vaak bijzondere momenten met elkaar. Tijdens deze workshop wordt op creatieve wijze ingegaan op al het positieve wat het zorgen voor de naaste brengt. De innerlijke motivatie en mooie ontmoetingen worden gekoesterd en in beeld gebracht.

2 - Van druk naar ontspanning

Mantelzorgen kan zorgen voor een grote belasting op de mantelzorger. Wat is de ervaren druk die deze informele zorg met zich meebrengt? Dit wordt op een speelse manier ervaren. Daarnaast wordt de belasting in kaart gebracht met een checklist. Hoe zorgt u ervoor dat u de ervaren druk en spanning om kan zetten naar een ontspannen gevoel? Tijdens de workshop maakt u kennis maken met een aantal ontspanningstechnieken (vanuit Fysiotherapie, Kunstzinnige Therapie en Verpleegkunde), waarmee de draagkracht versterkt kan worden.

3 - Hulpbronnen voor de mantelzorger

In deze workshop brengt de mantelzorger op verschillende manieren de eigen hulpbronnen in kaart. Een netwerkscan geeft zicht op de hulptroepen die de mantelzorger in kan schakelen om de zorg te verlichten. Daarnaast verkent u welke activiteiten een bron van ontspanning of nieuwe energie kunnen geven. Tot slot wordt besproken hoe u deze activiteiten en hulpbronnen in kan zetten in het dagelijks leven.

4 - Ontdek wat eHealth voor u kan betekenen!

Hier laten wij u zien hoe eHealth toepassingen u als mantelzorger concreet kunnen helpen. Wij doen dit thematisch bij de onderwerpen zelfmanagement(ondersteuning), ontspanning en communicatie met de zorgverlener. In deze workshop willen we bewustzijn creëren voor eHealth mogelijkheden bij mantelzorgers. Na de workshop kunt u zelf aan de slag met eHealth doormiddel van het gesprek dat gevoerd is en de voorbeelden die getoond zijn.

5 - Communicatie met betrokken hulpverleners

Tijdens deze workshop zullen verpleegkundigen, fysiotherapeuten en kunstzinnige therapeuten met mantelzorgers in gesprek gaan. Hierbij staan de volgende vragen centraal: Hoe ziet de ideale communicatie eruit met de wijkverpleegkundige en andere hulpverleners? Wat kunnen hulpverleners doen om deze ideale situatie te bereiken? En welke rol kan de mantelzorger daarin zelf nemen?

6 - Ochtendritueel – vitaal aan de slag

Hoe kunt u de dag ontspannen en met energie beginnen? Hoe kunt u zorgen voor een bewust begin van de dag, zodat u vanuit eigen regie de dag start? Tijdens deze workshop wordt u als mantelzorger begeleid bij een aantal lichamelijke oefeningen die vitaliserend werken. Daarnaast maakt u kennis met enkele kunstzinnige oefeningen die zorgen voor een rustpunt en kunnen helpen met het richting geven aan de dag.

7 - Signalering bij niet pluis gevoel een goed idee?

Senioren, blijven langer dan vroeger het geval was, in hun eigen huis wonen. Er kunnen problemen ontstaan, zoals dementie, eenzaamheid of depressie, die soms niet direct opgemerkt of herkend worden door de omgeving. We zijn van plan om vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers te trainen in signalering. We vertellen in de workshop over de aanpak en vragen u (in de rol van mantelzorger) wat u zou willen dat een betrokken vrijwilliger of thuiszorgmedewerker zou doen. U ziet een kort fragment van een filmpje met een situatie van meneer en mevrouw Jansen.

8 - Eerste hulp bij mantelzorgen

Mantelzorgers hebben doorgaans geen professionele opleiding om voor iemand te zorgen. Velen lopen daarom tegen praktische zorgvragen aan of gebruiken verkeerde technieken. Dit is niet alleen ten nadele van de patiënt , maar ook van de mantelzorger zelf. In deze workshop geven wij u praktische handvatten en tips over  bijvoorbeeld til- en ondersteuntechnieken en basistechnieken voor wondverzorging.