Hogeschool Leiden

Workshops

De workshops van het symposium Duurzaam Samenwerken op 29 oktober 2015 vonden plaats in twee rondes:

  • Ronde 1 - 16.00 tot 16.50 uur;
  • Ronde 2 - 19.00 tot 19.50 uur.

Hieronder vind je meer informatie over de inhoud van deze workshops

De workshops sluiten aan bij de fashions die beschreven worden in 100+ Management Models. Deze fashions staan per workshop in het grijs aangegeven.

1. ComOn, het leerwerkbedrijf als best practice

Door: Mark Eckhart, docent Ondernemerschap/Communicatie , Bart Hoenen, directeur Area 071, en tweedejaars Communicatie studenten - ronde 1

‘Learning by doing’: al sinds Plato en Aristoteles is de mens zich er van bewust dat ervaringsleren de enige echte weg is om tot effectieve leerinzichten te komen. Deze workshop geeft een kijkje in de keuken van het leerwerkbedrijf ComOn van de opleiding Communicatie. Vervolgens ga jij als deelnemer, aan de hand van de meest recente inzichten uit ondernemersland (lees Silicon Valley), zelf op zoek naar de mogelijkheden van het leerwerkbedrijf in jouw eigen opleiding of instelling.

‘Leren met en van elkaar’; als jij ook dat leerinzicht omarmt ben  je van harte welkom bij deze uitdagende leerervaring/workshop!

2. De Rotterdamse Zaak

Door: Astrid Smit, docent Hogeschool Rotterdam, Fleur van der Hilst, manager/coördinator van De Rotterdamse Zaak, student(en) van De Rotterdamse Zaak en vertegenwoordigers Ondernemersklankbord - ronde 1 & 2

Jong en oud = goud! In De Rotterdamse Zaak, een leerwerkbedrijf van Hogeschool Rotterdam, bieden studenten en ervaren ondernemerscoaches ondersteuning aan ondernemers die onder de armoedegrens leven: bijvoorbeeld door het ordenen van de administratie, opstellen jaarcijfers en het maken van een ondernemersplan. In de driehoek van de ondernemer, senior coach en junior coach ontstaat een win-win-win-situatie.

Wat haalt een student uit dit project? Wat is de toegevoegde waarde voor het onderwijs? Welke onderzoeksmogelijkheden liggen er? Tijdens de workshop krijg je een toelichting op het concept van De Rotterdamse Zaak en onderzoekt samen met de deelnemers hoe je dit concept zou kunnen vertalen naar de Leidse regio.

Meer weten? Lees meer over het concept op  www.derotterdamsezaak.nl.

3. Duurzame inzetbaarheid: zelf aan zet

Door: Peter Hagesteijn, projectleider duurzame inzetbaarheid bij AWVN (advies, informatie en netwerk voor werkgevers en ondersteunende organisaties) -  ronde 2

Tijdens deze workshop probeert Peter Hagesteijn je in beweging te krijgen, in figuurlijke zin van het woord dan. Want zit duurzame inzetbaarheid tussen de oren en niet in je beleid? Wat kun je doen om mensen in beweging te krijgen? Peter Hagesteijn maakt je wegwijs. Ook krijg je alles te horen over het model dat AWVN hiervoor ontwikkelde.

4. Duurzaam ondernemen

Door: Marjolein Schut, docent Commerciële Economie en studenten minor Duurzaam ondernemen – ronde 1 & 2

Hoe kun je als organisatie de wereld een stukje beter maken? Als beginnend expert op het gebied van duurzaam ondernemen laten de derdejaars studenten van de minor Duurzaam Ondernemen zien welke initiatieven zij hebben genomen om dit te bereiken. Ze dagen jou tijdens de workshop uit om deze vraag ook te beantwoorden. Ze zijn ‘ready to make a change’. Jij ook?

5. Innovatie, Creativiteit en Ondernemerschap volgens de Teamrollen van Belbin

Door: Ed Feijen en Peter Hennevanger, oprichters Hogeschool Leiden Teamrol Expertise Centrum - ronde 2

Volgens de Britse wetenschapper Charles Hampden-Turner vindt er geen innovatie plaats zonder creativiteit en ondernemerschap. Hij projecteerde dit op het Teamrolmodel van Meredith Belbin  in een artikel, waarin hij uitlegt dat je als ondernemer alleen succesvol kunt zijn als je over alle negen teamrollen kunt beschikken; zowel de creatieve, de sociale als de uitvoerende rollen.

Hampden-Turner concludeert: “In the case of entrepreneurship, the single founder of a company must either play all necessary roles him/herself or at least find colleagues to play these roles. In any event, the founder must take responsibility for ensuring that these roles are played, or risk the failure of the entire enterprise.”

Docenten Ed Feijen en Peter Hennevanger nemen je mee in het verhaal van de teamrollen en de wijze waarop je het model kunt gebruiken om als ondernemer nog succesvoller te zijn.

6. NVP HR College Tour 2015

Door: opleiding HRM i.s.m. Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling – ronde 1

Volgens het format van College Tour gaat Rinus Wittenberg voor de NVP in gesprek over ontwikkelingen binnen Human Resource Management. Tijdens het symposium vraagt hij Hans Marges, Vice President HR bij Heerema Marine Contractors, het hemd van het lijf.

Hij weet alles van offshore olie- en gasindustrie en vertaalt dit met passie naar HR-beleid. Kom horen en vragen naar zijn ervaringen, beweegredenen om over te stappen naar het vakgebied HR en de uitdagingen in techniek en offshoring!

Meer informatie over NVP HR College Tour 2015

7. 'Scheiden', maar 'samen' met professionals (op school) in het belang van het kind

Door: Leonie van Bruinisse, alumna Sociaal Juridische Dienstverlening, Sabine Smulders, docent Sociaal Juridische Dienstverlening en Meriam Seedorf-Sno, psychotherapeut  – ronde 1

In deze workshop wordt door de afgestudeerde Leonie van Bruinisse, afstudeerbegeleider Sabine Smulders en psychotherapeut Meriam Seedorf-Sno uiteengezet wat de problematiek van echtscheidingen is ten aanzien van de rol van docenten (professionals) in het primair onderwijs. Met name zal aandacht besteed worden aan de achterliggende oorzaken van eventuele knelpunten als gevolg van echtscheidingen, namelijk het (rouw)proces dat gescheiden ouders (en hun kinderen) na een echtscheiding doormaken. Daarnaast zullen er handvatten geboden worden om met deze knelpunten om te gaan, waarvoor er- en herkenning van dit (rouw)proces noodzakelijk is. Ook kennis betreffende het juridisch kader van echtscheidingen, zoals informatieplicht, gezag, omgang etc., speelt een belangrijke rol in het kunnen beperken van knelpunten als gevolg van echtscheidingen, ook hier zal aandacht aan besteed worden.

Bent u ook zo benieuwd... kom langs!

 

 

8. Student Company

Door: Edwin van der Heide, docent Commerciële Economie, en tweedejaars studenten Commerciële Economie - ronde 2

Wat gebeurt er als je 120 tweedejaars studenten uitdaagt om in teams van vijf een eigen bedrijf op te starten? In het project Student Company van de opleiding Commerciële Economie van Hogeschool Leiden bedenken studenten een eigen product of dienst dat ze zelf in de markt gaan zetten. Via de verkoop van aandelen verzamelen ze startkapitaal, doen marktonderzoek, schrijven een businessplan en gaan daadwerkelijk ondernemen. Tijdens het symposium vertelt een aantal van deze toppers over hun avonturen binnen dit project.

9. Team Challenge

Door: Bart Hoenen, coördinator Team Challenge praktijk, Gerdo Kuiper, coördinator Team Challenge Hogeschool Leiden, en ambitieuze studenttalenten - ronde 1 & 2

Het project Team Challenge brengt studenten van verschillende opleidingen (Commerciële Economie, Communicatie en Recht) bij elkaar. In een team lossen ze een multidisciplinair vraagstuk uit de praktijk op. De vraagstukken variëren van onderwerpen als incubator voor de bioscience branche tot het meedenken over hoe jongeren met een beperking weer aan het werk komen. Coördinatoren en Challenge-teamleden vertellen over het concept, de ervaringen en de successen. Komt dat zien!

10. Werk en gezondheid

Door: Roelf Kampinga, founder van Fitvitaalservice en Gezondheidspaspoort  - ronde 2

Hoe kunnen we werk en gezondheid duurzaam verbinden om gelukkig te zijn en wat is dat dan, gelukkig zijn? Roelf Kampinga heeft bijna twintig jaar ervaring opgedaan bij de NS en sinds vier jaar heeft hij een eigen onderneming met 25 leefstijlcoaches. Samen met jou kijkt hij graag naar wat we verstaan onder gelukkig zijn in je werk en hoe je dit kunt bereiken.

11. De Maatschappij

Design Build Maintain: duurzaam contracteren voor de wereld van morgen

Door: het Departement Leiden van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel

De Maatschappij voor Nijverheid en Handel bouwt sinds 1777 aan oplossingen voor de wereld van morgen. Deze workshop laat zien hoe overheid en bedrijfsleven duurzaam contracteren in een ‘Design Build Maintain’-contract. Ben jij nieuwsgierig hoe Leiden tot de diepste, meest innovatieve parkeergarage van Nederland komt? 
Tijdens workshop laten de bouwers van parkeergarage Lammermarkt, Molen de Valk je zien hoe Leiden en Dura/Vermeer deze innovatie garage van Nederland realiseren.
De workshop wordt gegeven door het projectmanagement, waaronder Jan Hendrik VOS, projectleider gemeente Leiden, en geleid door Jan Floris Holsteijn, advocaat en voorzitter bij de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

 

Terug naar startpagina Symposium Duurzaam Samenwerken
Bekijk het programma