Management en bedrijf college

Over

Thema

Symposium Duurzaam Samenwerken 2014: 21st Century Skills

Op 16 oktober 2014 vond het jaarlijkse symposium Duurzaam Samenwerken van de Faculteit Management & Bedrijf. Dit keer draaide het symposium om '21st Century Skills'. Het accent lag op managementmodellen die je als professional kunnen helpen om jezelf te onderscheiden en om de toekomst naar je eigen hand te zetten. Het symposium is bedoeld om de samenwerking tussen het werkveld, onze studenten, alumni en docenten duurzaam te versterken, zodat we op de lange termijn met en van elkaar blijven leren.

De 21ste eeuw is in volle gang. Het is duidelijk dat er veel veranderd is ten opzichte van de vorige eeuw. Om hiermee om te kunnen gaan, heeft de professional een nieuwe denkwijze en een nieuwe set 21e eeuwse vaardigheden nodig, waaronder nieuwsgierigheid, kritisch denken en samenwerken.

Modellen voor de 21ste eeuw

Tijdens het symposium presenteerde de Kenniskring Management en Bedrijf het boek 100+ Management Models.

In dit boek vind je uitleg over de belangrijkste managementdenkbeelden. Deze modellen bieden structuur en daardoor helpen ze de professional de denkwijze en vaardigheden eigen te maken om de vraagstukken van de 21e eeuw aan te kunnen pakken.

Het boek is onderverdeeld in acht categorieën van managementdenkbeelden, ook wel fashions genoemd. De onderwerpen van de lezingen en workshops van het symposium sluiten aan bij deze categorieën:

  1. Duurzaamheid
  2. Innovatie en ondernemerschap
  3. Strategie en positionering
  4. Culturele diversiteit
  5. Customers
  6. Human Resource Management
  7. Benchmarken en resultaten
  8. Leiderschap en communicatie