Management en bedrijf college

Programma - Symposium Duurzaam Samenwerken 2014

Programmaoverzicht

Locatie: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11

Tijd Onderdeel
14.45 - 15.10 Inloop
15.10 - 15.20

Opening en welkom door Agnita Mur, College van Bestuur Hogeschool Leiden

15.30 - 16.20 Workshopronde I
16.30 - 17.15

Lectorale rede Piet Hein Coebergh, docent Communicatie en lector

PR & Social Media Hogeschool Leiden

17.15 - 18.00

Lezing Fons Trompenaars, hoogleraar Cross-Cultural Management

aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

18.00 - 19.00 Pauze
19.00 - 19.50 Workshopronde II
20.00 - 20.30 Afsluiting door Gijsbert van Es van 71x071, een project van Stadslab
20.30 Borrel