Hogeschool Leiden

Over

Thema

'De derde familie': Themadag Aanpak Jeugdcriminaliteit

Hogeschool Leiden

Na succesvolle edities vóór de pandemie wordt de themadag ook nu weer een inspirerende bijeenkomst in het teken van de nieuwste ontwikkelingen over de aanpak van overlast en jeugdcriminaliteit. In het bijzonder delen we alles wat we tot nu toe geleerd hebben over specialistisch (pre-)forensisch jeugdwerk dat nodig is voor ‘de 2%’. Als het gaat om preventie bij deze doelgroep dreigt deze jonge aanwas nu nog in een gat vallen tussen het reguliere jongerenwerk uit de gemeentelijke sociale basis, budgetten voor de specialistische jeugdhulp, en inzet vanuit het veiligheidsdomein (o.a. politie, reclassering, handhaving).

Aanmelden voor 'De derde familie': Themadag Aanpak Jeugdcriminaliteit

Programma

Tijd Onderdeel
11.15 Ontvangst deelnemers
12.00 Opening Astrid Scholten (directeur faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie)
12.10 Video Arne Halsema over ‘De derde familie’
12:20  Plenaire lezing Jan Dirk de Jong
12.45 Debat o.l.v. Yasmine Moussaid en Ilvan Sahetapy met vier gasten en deelnemers in de zaal
13.20 Uitleg werkgroepen rondom de ‘huiskamers’
13:30 Lunchpauze
14:15 1e ronde - diverse presentaties en 'huiskamers'
15.15 Pauze
15.30 2e ronde - diverse presentaties en ‘huiskamers’
16.30 Food & Netwerk festival
18:00 Einde

Thema: ‘De derde familie’

We bouwen het programma op rond het thema ‘de derde familie’, geïnspireerd op de praktijk. Een ervaringsdeskundige - voormalig lid van de Haagse jeugdbende de Crips – werkt met onze doelgroep in verschillende buurten en op scholen. Hij pikt deze jongeren er zó uit en weet ze vaak te triggeren met de vraag: “Heb jij misschien een tweede familie?”

Daarmee bedoelt hij dat deze jongeren naast hun eigen familie thuis, op straat en online ook een groep leeftijdsgenoten hebben. En dat ze daarmee een hechte (problematische) jeugdgroep vormen, die in een aantal behoeften voorziet wat maakt dat deze groep bijna als ‘familie’ voelt. De jongeren slaan aan op deze vraag omdat het de kern raakt van wat ze voelen voor hun groep: “Wij hebben geen vrienden in onze buurt, alleen heel veel neven en broers.” Ook herkennen ze in de ervaringsdeskundige wat hij zelf vroeger heeft beleefd toen hij zich aansloot bij zijn tweede familie, destijds de jeugdbende de Crips.

Alternatief bieden

Als we uitgaan van die beleving, die behoeften en herkenning onder de jongeren is dit een mooi uitgangspunt om te bedenken of wij – als buurtbewoners, als professionals en als samenleving – een aantrekkelijker alternatief voor de straat zouden kunnen bieden in de vorm van ‘een derde familie’.

Wat zou werken? Wie zou dat kunnen uitvoeren? Wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen we de impact meten? En welke manier van belonen zou daarbij wenselijk zijn? De eerste inzichten daarover kunnen al helpen om gemeenten en welzijnsinstellingen te ondersteunen in een eenduidige opdracht en goede aansturing, met een bijdrage vanuit de juiste opleidingstrajecten en ook met continue reflectie en bijstelling in een lerende gemeenschap met inbreng van alle stemmen uit het werkveld. Niet in de laatste plaats die van de jongeren en hun gezinnen. En daarover gaan we graag in gesprek en actief met elkaar aan de slag.

Aanmelden

Meld je aan voor 'De derde familie': Themadag Aanpak Jeugdcriminaliteit

Vragen en meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over de themadag? Neem dan contact op met Monique Terwindt

mail: [email protected]
telefoon: +31(0)6 55786136