Hogeschool Leiden

Over

Thema

Workshops

Kom op verhaal met o.a. Jan Paul Schutten, de kinderboekenambassadeur, Charlotte Dematons, Arend van Dam, Bette Westera en sprekers van basisschool tot universiteit. Negen workshops waarin je leert, ervaart en kennismaakt met verrassende vormen van leesbevordering.

1. Je kan me nog meer vertellen

Door: Jos Walta
De workshop laat ervaren dat het vertellen van verhalen door de leerkracht van grote invloed is op de vorming van kinderen. Het gaat dan op de relatie tussen leerkracht en groep. Hoe kun je een verhaal vertellen op de manier van Spelend Vertellen? En welke andere werkvormen zijn er om een boek tot leven te brengen?

In deze interactieve workshop worden vele mogelijkheden verkend gekoppeld aan een prentenboek. Die werkvormen kun je meteen overzetten op andere verhalen of verhaalfragmenten.

Jos Walta is eigenaar van kinderboekwinkel De Boekenberg in Eindhoven en oprichter van het leesbevorderingsprogramma Open Boek.

2. Vertel me een verhaal

Door: Marja van den Hurk & Hermine van Helden
Hermine van Helden, leerkracht basisonderwijs, en Marja van den Hurk, docent Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) Hogeschool Leiden, zijn verhalenvertellers en “stiefzusters”. Samen verzorgen zij een workshop over het vertellen van verhalen in de klas. Luisteren naar een verhaal kan kinderen motiveren zelf te gaan lezen. Je kunt hen nieuwsgierig maken door een deel van een boek te vertellen. Hoe bereid je in korte tijd een goed verhaal voor om de kinderen in jouw klas te inspireren met een vertelling?

3. Het verdichte verhaal

Door: Bette Westera
Schrijven is schilderen met woorden. De pen is mijn penseel, de woorden zijn mijn verf. Gedichten schrijven is spelen met taal, met klank, met ritme. Goede gedichten klinken de luisteraar als muziek in de oren en roepen verrassende beelden op. Kinderen houden van spelen, van muziek en van verrassingen. Een goed gedicht is dus aan ieder kind besteed.

Bette Westera, schrijft en vertaalt verhalen en gedichten voor kinderen. Zij won in 2015 met het boek Doodgewoon de Woutertje Pieterseprijs en De Gouden Griffel mee.

4. Beelden, woorden, verhalen

Greet Meesters interviewt Charlotte Demantons

5. Digitaal verhaal

Door: Adriana Bus
Adriana Bus (Universiteit Leiden) doet al meer dan tien jaar onderzoek naar Levende Boeken. Dit zijn digitale prentenboeken met filmachtige beelden, muziek en geluid bij de gesproken tekst. Ze gaat in op de vraag of deze boeken met allerlei toeters en bellen wel geschikt zijn voor peuters en kleuters en gewoon voorlezen niet de voorkeur moet hebben.

6. Op verhaal komen

Door: Thijs Nielen
Thijs Nielen onderzocht in zijn dissertatieonderzoek waarom de meeste kinderen enthousiaste lezers zijn in de onderbouw, maar de leesmotivatie afneemt in de bovenbouw. Hij onderzocht of uitbreiding en vernieuwing van de boekencollectie op school het lezen van boeken stimuleert en wat voordelen kunnen zijn van digitaal lezen.

7. Het verhaal vertelt

Door: Arend van Dam
Sinds het verschijnen van het met een Zilveren Griffel bekroonde boek Lang geleden…, is Arend vooral bekend geworden als de schrijver van korte - meestal waar gebeurde - verhalen voor kinderen. Met enthousiasme vertelt hij over zijn reizen, de geschiedenis als onuitputtelijke bron en over de vele manieren waarop korte verhalen een rol kunnen spelen in de klas.

8. Verhaal halen

Door: Liselotte Dessauvagie
Liselotte komt al jaren als bevlogen leesbevorderaar op scholen en in bibliotheken om mensen te enthousiasmeren voor jeugdliteratuur. Met een achtergrond als leerkracht en jeugdbibliothecaris en een studie jeugdliteratuur op zak.

Verhalen begrijpen lukt het beste door er samen over te praten. In deze workshop laat Liselotte u enkele werkvormen zien en ervaren die het praten over boeken makkelijk en leuk maken. Vertel eens!

9. Dat is een ander verhaal

Door: Nadia Eversteijn
Met welke leesvaardigheden hebben meertalige kinderen nou eigenlijk moeite? Waarom is literaire beleving toch zo onmisbaar voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling èn voor het voorkomen van taalachterstand? Hoe kunnen leerkrachten en (laaggeletterde) ouders daar op een speelse manier aan samenwerken?

En wat is het levensgrote verschil tussen voorlezen in je moedertaal of in het Nederlands? Dat laat Nadia je horen, zien en ervaren in deze workshop. Gelukkig krijgt ze daarbij hulp van handpop Sami. Want hij kan de dingen zó uitleggen dat zelfs volwassenen het snappen.

Terug naar het programma