Fysiotherapie

Symposium fysiotherapeuten en cliënten met geheugenproblemen

Hoe kunnen wij als 1ste, 2 en 3e lijn en wijkverpleegkundigen elkaar versterken c.q. helpen in de praktijk als het gaat om ouderen met geheugen problemen? Deze avond wordt gevuld door drie deskundigen die ouderen met geheugen problemen begeleiden, behandelen. Door inzichtelijk te maken wat geheugen problemen zijn en wat de mogelijke eerste tekenen zijn kunnen wij als fysiotherapeut deze problemen eerder signaleren en de cliënt eerder begeleiden behandelen.

Met deze avond proberen we een bijdrage en een aanzet te leveren tot samenwerking vanuit wijkteams.

Voor wie?

Het symposium is voor alumni door alumni, voor docenten en studenten fysiotherapie.

Sprekers

Twee alumni van Hogeschool Leiden zullen spreken tijdens het symposium. Dit zijn:

  • Laura de Bruïne, afgestudeerd in 2006, werkzaam in 3e lijn
  • AnneMieke Huisman, afgestudeerd in 1979, werkzaam in 1e lijn

Programma

Tijd Onderdeel
vanaf 17.00 uur Ontvangst met brood en soep

18.00 - 20.30 uur

Opening en bijeenkomst
20.30 - 21.30 uur Netwerkborrel

In samenwerking met

  • Germieke Quist, docent en wijkverpleegkundige
  • Habben Jansen, simulatiepatiënt