Kleuren

Boekpresentatie 'Juf, ik ben een kunstenaar' en lezing ‘Over de zin van kunst en de kunstzin’

Datum bijeenkomst: 27 mei 2015

Boekpresentatie 'Juf, ik ben een kunstenaar': handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining

Thea Giesen en Marijke de Mare hebben hun jarenlange ervaring met de door henzelf ontwikkelde KICK-methodiek, Kunst in Contact met Kinderen, vastgelegd in een prachtig én praktisch vormgegeven handboek. Bij de feestelijke uitreiking van het eerste exemplaar staan we stil bij de totstandkoming en toepassingsmogelijkheden.

Sociaal gedrag is niet altijd vanzelfsprekend. In de twaalf bijeenkomsten van deze kunstzinnige sociale vaardigheidstraining gaan kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar aan de slag met bewegingsoefeningen, verhalen en kunstzinnige opdrachten met als doel hun sociale redzaamheid, sociale weerbaarheid en sociale competentie te versterken.

De methodiekbeschrijving is een neerslag van de jarenlange ervaringen met de KICK-training, Kunst In Contact met Kinderen, de theoretische onderbouwing en de effectiviteit ervan. Uitgangspunt is het holistisch ervaringsleren, waarbij de hele mens wordt aangesproken, in zijn denken, voelen en handelen.

KICK is zowel geschikt voor leerlingen in het Basisonderwijs vanaf groep 6 en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs, als leerlingen in het Speciaal onderwijs. 
KICK is geen protocol, maar een levendige methodiek, ontwikkeld in de praktijk door Thea Giesen, orthopedagoog en Marijke de Mare, kunstzinnig therapeut. 
Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Hogeschool Leiden heeft zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht naar het effect van KICK, met bemoedigende resultaten. 

Lezing Edmond Schoorel 'Over de zin van kunst en de kunstzin'

Hoe leer ik het, om in ieder kind een kunstenaar te zien? Beter gezegd: om de kunstenaar in ieder kind te zien? Het minste is toch wel dat ik mezelf als kunstenaar kan zien. Dat ik de kunstenaar in mezelf kan herkennen. Als ik dat doe, blijkt dat de kunstzinnige blik die ik ontwikkel me ontzettend veel oplevert. Niet alleen kan ik de wereld met een ander blik bezien, maar ook merk ik dat de kunst in mij me verbindt met de kunst in de ander. Het blijkt dat ik meer op de mogelijkheden ga letten, dan op de beperkingen. Ik kom veel meer te weten over mezelf, over de andere mensen, over de wereld. Kunst is een instrument tot kennis. Niet zozeer analytische kennis, maar synthetische kennis: kennis die verbindt. Door mijn kunstzinnige blik ontwikkel ik als vanzelf een goede smaak, een neus voor het goede, een gevoel voor het ware. In de lezing zal Edmond Schoorel duidelijk maken dat het de moeite waard is om kunstzin te ontwikkelen, zeker als je met kinderen werkt.

Programma 27 mei 2015

18.00 - 19.00 uur Ontvangst met soep en broodjes
19.00 - 19.45 uur

Inhoudelijke bijdragen vanuit Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Opleiding Kunstzinnige Therapie en Uitgeverij SWP bij presentatie 'Juf, ik ben een kunstenaar'

19.45 - 20.30 uur

Lezing 'Over de zin van kunst en de kunstzin' door Edmond Schoorel

20.30 - 21.30 uur

Feestelijk samenzijn met gelegenheid tot aanschaf van 'Juf, ik ben een kunstenaar tegen gereduceerd tarief (€ 25,- i.p.v. € 29,90).

Meer informatie

Vragen over de boekpresentatie of de lezing kunt u mailen naar kt@hsleiden.nl

BV Uitgeverij SWP

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Opleiding Kunstzinnige Therapie