Links: sterrenwacht Leiden. Rechts: academiegebouw Leiden.

Over

Thema

10 jaar Academische Pabo Leiden

Op 1 september 2009 begonnen 47 studenten aan de splinternieuwe Academische Pabo Leiden. Een historische gebeurtenis, die het resultaat was van een unieke samenwerking in het Leidse hoger onderwijs tussen de pabo van Hogeschool Leiden en het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

De Academische Pabo nu

Logo Acpa 10 jaar

Inmiddels zijn we tien jaar verder. Tien jaar van hard werken aan het onderwijsprogramma en van een gestage stroom afgestudeerden die aanvankelijk met begrijpelijke reserves maar langzamerhand met groot enthousiasme worden ontvangen door het basisonderwijs.

Reden voor tevredenheid? Zeker! Maar geen reden om achterover te leunen. Ons tweede lustrum grijpen we graag aan om met alle betrokkenen kritisch terug en vooruit te blikken. Aan de startstreep was onze ambitie om leerkrachten op te leiden die dankzij hun dubbele oriëntatie (professioneel en academisch) een waardevolle bijdrage zouden kunnen leveren aan het basisonderwijs. Kritische, onafhankelijke en vernieuwingsgerichte leerkrachten met het vermogen wetenschappelijke kennis te gebruiken in de onderwijspraktijk.

Programma

In hoeverre is de Academische Pabo Leiden erin geslaagd deze ambitie te verwezenlijken naar het oordeel van onze afgestudeerden, docenten, basisscholen en schoolbesturen? Wat gaat er goed en wat kan beter? Onder leiding van dagvoorzitter Sofie van de Enk, neemt een panel de Academische Pabo Leiden onder de loep. 

Tijd Onderdeel
Deel 1
13.30 - 14.00 uur
Inloop met koffie en thee (Sterrewacht)
14.00 - 15.30 uur Panel discussie onder leiding van Sofie van den Enk.
Sofie gaat o.a. in gesprek met:
  1. Lara Ummels, kennismakelaar Leiden Kennisstad
  2. Ivan Trouwborst, directeur JH Snijdersschool, Rijswijk 
  3. Anne Helder, universitair docent bij pedagogische wetenschappen
  4. Jim van Nieuwenhuizen, alumnus van de Acpa
15.30 - 16.00 uur Inspirerende wandeling naar het Academiegebouw in Leiden
Deel 2
16.00 - 17.00 uur
Verschillende sprekers laten hun licht schijnen over de Academische Pabo
  • Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-raad
  • Robert Viëtor, directeur Faculteit Educatie, Hogeschool Leiden
  • Paul Wouters, decaan Faculteit Sociale Wetenschapppen, Universiteit Leiden
  • Janine Haenen, voormalig coördinator van de Acpa, Universiteit Leiden
  • Marije Groos, teamleider van de Acpa, Hogeschool Leiden
17.00 - 18.30 uur Afsluiting met een borrel in de receptieruimte van het Academiegebouw (Universiteit Leiden)

 De Academische Pabo is een samenwerking tussen Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden

Links: Logo Hogeschool Leiden. Rechts: Logo Universiteit Leiden Instituut Pedagogische Wetenschappen