Welkom op Hogeschool Leiden

Ubuntu “Gestalte” geven

We worden momenteel geconfronteerd met maatschappelijke complexiteiten, waar individualisme, polarisatie en doorgeschoten protocolisering geen oplossingen bieden, maar ons steeds verder dreigen af te brengen van de ‘gewone medemenselijkheid’. Er is een roep naar verbinding, draagvlak, samenwerking en participatie.

Hoe kunnen we nu verschillend samenzijn, de kracht van het verschil benutten en van elkaar leren? Hoe kunnen we van debat naar dialoog komen? Hoe komen we van vergelding naar vergeving? En waarom is dit zo belangrijk? Dit zijn cruciale vragen in onze huidige samenleving en daarmee ook binnen organisaties, familie en ons zelf. 

Annette neemt je mee op reis

Annette Nobuntu Mul neemt jullie, op dit unieke symposium, graag mee op reis. Een reis naar Zuid-Afrika, waar zij verwonderd, vragend, zoekend, maar bovenal intens kennis maakte met de lokale bevolking en de essentie van Ubuntu: People are people through other people. Ik ben omdat wij zijn of zoals Desmond Tutu het noemt: Het pad van de gedeelde menselijkheid. Vragen die centraal staan zijn:

  • Wat kunnen wij leren, uitgerekend van het land dat ooit verscheurd was door apartheid?
  • Wat kan Ubuntu betekenen voor de visie op ons vak Sociaal Werk en onze grondhouding?

Er is niet één antwoord, maar de sleutels liggen in de ontmoeting: Dit gaan om die aarde wat tussen ons lê….saam te ontdek!

Terug naar het programma