Hogeschool Leiden

Gusta van Bavelprijs

Een van de belangrijkste onderdelen van het symposium Duurzaam Samenwerken de afgelopen vijf jaar was de uitreiking van de Gusta van Bavelprijs. Deze prijs werd uitgereikt ter nagedachtenis aan Gusta van Bavel, een van de oprichters van de opleiding Management in de Zorg. Gusta was een innovator in hart en nieren. Op 11 juni 2008 is zij overleden.

Over grenzen heen denken

Gusta was iemand die mensen bij elkaar kon brengen en over grenzen heen kon denken. Het was niet snel te gek. Gusta inspireerde als leider en als mens. Zij was, in één woord samengevat, charismatisch. Ze zag altijd de kwaliteiten van mensen en wist contacten te leggen met veel verschillende mensen van alle niveaus. Hogeschool Leiden heeft de prijs naar haar vernoemd om onze omgeving en onszelf te inspireren en te laten zien van waaruit wij werken en wat we belangrijk vinden. Daarin heeft en had Gusta een voorbeeldfunctie.

Inspiratiebron

We gaan verder met die filosofie. In overleg met familie en vrienden van Gusta, hebben we er vanaf dit jaar voor gekozen het hele symposium op te zetten volgens de filosofie achter de Gusta van Bavelprijs. Op die manier blijft Gusta van Bavel een van de inspiratiebronnen van het symposium. Studenten met een innovatieve en maatschappelijk betrokken houding gaan we vanaf dit jaar niet in de schijnwerpers zetten met een prijs, maar door hen workshops te laten geven. Op die manier geven we hen de mogelijkheid aan onze omgeving te laten zien wat zij in huis hebben, zodat zowel zij, als de deelnemers, nieuwe ervaringen en kennis op kunnen doen.