Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Propedeuse

Het eerste jaar is het propedeusejaar als brede basis voor je studie. Onmisbaar voor dat fundament is het opdoen van inhoudelijke kennis over vakken die in het basisonderwijs worden gegeven en over de wetenschappelijke deelgebieden van de Pedagogische Wetenschappen. Tegelijkertijd begin je ook met het je eigen maken van allerlei beroeps- en academische vaardigheden voor het lesgeven op de basisschool en voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard kun je wat je geleerd hebt meteen toepassen: het hele jaar door loop je stage op een basisschool.

Wil jij een goede indruk krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens de opleiding? Download het programmaoverzicht ( pdf, 71 KB )

Bindend studieadvies

Tijdens het eerste jaar val je onder de regeling Bindend Studieadvies (BSA). Dat houdt in dat je na je eerste jaar 45 van de 60 studiepunten moet hebben behaald om verder te mogen studeren.

Kom kijken

Wil je meer weten over de Academische Pabo en beleven hoe het is om in Leiden te studeren? De Academische Pabo biedt verschillende voorlichtingsactiviteiten aan om je te helpen bij je studiekeuze.