Jan-Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit, Marijke Drogt , docent Toegepaste Psychologie en Jeroen van den Broek, onderzoeksassistent bij het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit.

Gangs - Social media - Verbondenheid

Marijke Drogt, docent Toegepaste Psychologie, Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit, en Jeroen van den Broek, onderzoeksassistent bij het lectoraat, deelden vorige week op het 16e Eurogang-congres in Gotenburg hun onderzoeksbevindingen.

Van social media tot trainingen om aspirant-gangleden een alternatief te bieden, (ervarings)deskundigen uit Europa en de VS deelden kennis en kunde.

Straatcultuur en social media

Deze 16 e bijeenkomst van Eurogang is de grootste tot nu toe met ruim 80 congresbezoekers uit diverse Europese landen en de Verenigde Staten. Thema van deze bijeenkomst was 'Gang Intervention'.

In het Social Media Panel heeft Jeroen van den Broek een presentatie gegeven over zijn onderzoek naar straatcultuur op social media met als titel: ‘How do gangs use social media to present themselves? Explorative qualitative research on the use of social media by gangs in Rotterdam and the practical implications of the findings in practice.’

Afsluiting congres

Jan Dirk de Jong heeft het congres afgesloten met een bijdrage over het onderzoek naar positieve rolmodellen en in het bijzonder het meten van ‘verbondenheid’ (de beleving van gezien worden, erbij horen en ertoe doen in de ogen van anderen): ‘How to measure changes in the sense of belonging in role-model projects that target gang youth. Developing comparative research in Amsterdam and Copenhagen.’

Volgend jaar zal de 17 e Eurogang bijeenkomst naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in Nederland en mede worden georganiseerd door het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden.

Nieuwe uitgave Eurogang

Dit jaar komt ook het nieuwe Eurogang-boek uit: Gang Transitions in an International Context (Springer, 2016). Jan Dirk de Jong en Marijke Drogt hebben bijgedragen met een hoofdstuk over de invloed van positieve rolmodellen en een hoofdstuk over de ontwikkeling van bendeleden die het straatleven al dan niet achter zich willen laten.

Wat is Eurogang?

Eurogang is een groep Europese en Amerikaanse onderzoekers die sinds 1998 bijeenkomen rondom het thema van criminele jeugdbendes en andere problematische jeugdgroepen. Het doel van het Eurogang-netwerk is om een multi-disciplinair en internationaal vergelijkend onderzoeksprogramma te blijven ontwikkelen rondom de belangrijke problematiek van jeugdcriminaliteit in groepsverband.

De oorspronkelijke academische invalshoek is inmiddels uitgebreid met meer praktijkgerichte ambities. Naast onderzoekers en beleidsmakers van o.a. ministeries en gemeenten wordt het congres nu ook bezocht door uitvoerende professionals zoals politieagenten, reclasseringsambtenaren en hulpverleners.

Jan Dirk de Jong is sinds 2001 verbonden aan het Eurogang-netwerk en vanaf 2015 bestuurslid.